Perhe yhdessä

Öppna konto och spara åt barnet

Hur öppnar jag ett konto åt mitt barn, och vilket är det förnuftigaste sättet att spara pengar med tanke på barnets framtid?

Ett under 18 år gammalt barns egendom är skyddad genom lag. Som ett barns personliga tillgångar betraktas bl.a. gåvor till barnet, barnets andel av tillgångarna i ett oskiftat dödsbo, försäkringsersättning som betalats till barnet, sparbelopp i fondförsäkringar samt avkastning på barnets tillgångar, såsom ränteinkomster, utdelningar och hyresinkomster.

Barnets ärenden sköts av föräldrarna, som fungerar som barnets intressebevakare när barnet har fötts. Då föräldrarna sköter den minderårigas tillgångar ska de se efter barnets rättigheter och gynna barnet. Föräldrarna har rätt att använda barnets tillgångar endast till nytta för barnet och för barnets behov. Den minderårigas tillgångar ska alltid placeras på ett bankkonto i barnets namn eller i något annat placeringsobjekt i barnets namn. Tillgångarna får inte blandas samman med andras tillgångar.

Hur öppnar jag ett konto åt mitt barn?

Båda föräldrarna ska tillsammans avtala med banken om att öppna ett konto för barnet. Den ena intressebevakaren kan under vissa villkor också befullmäktiga den andra intressebevakaren att underteckna kontoavtalet ensam. Föräldrarna får i regel använda minderåriga barns konton endast tillsammans. Föräldrarna kan meddela banken att de använder kontot var och en för sig. Trots att föräldrarna skulle få använda barnets konto endast tillsammans, kan de alltid få information om bankens konto var och en för sig.

Om föräldrarna avtalar om att de får använda barnets konto var och en för sig, kan barnets konto anslutas till en förälders nättjänst. Föräldrarna kan också ingå ett nättjänstavtal i barnets namn. Då måste barnets identitet kontrolleras ur ett identitetskort eller ett pass.

Fullmakt för skötseln av ett minderårigt barns bankärenden

Ett konto för ett barn måste alltid öppnas på kontoret, och om ett barns bankärenden beslutar barnets vårdnadshavare tillsammans. Därför måste båda vårdnadshavarna vara närvarande samtidigt eller alternativt kan den ena vårdnadshavaren ge den andra en individualiserad fullmakt. Med en fullmakt kan man också ge någon annan än barnets vårdnadshavare, t.ex. faddrar eller mor- och farföräldrar, rätt att öppna ett konto för barnet. Du hittar en fullmakt för skötseln av ett minderårigt barns bankärenden i OP-nättjänsten under Mina uppgifter > fullmakter.

Barnet växer – hur sköter jag bankärenden tillsammans med ett större barn?

När barnet växer lönar det sig att för de medel som barnet får använda öppna ett separat konto som föräldrarna sätter in pengar på enligt behov. Barnet kan då också använda nättjänstkoderna. Banken överlåter dem till föräldrarna, som kan ge dem också till barnet. Om föräldrarna låter barnet använda nättjänsten, måste de tänka på att barnet via tjänsten också kan göra annat än betala räkningar och göra gireringar. Nättjänstkoderna fungerar bl.a. i olika nätaffärer.

En gåva till barnet

Man kan med tre års mellanrum skattefritt i gåva ge pengar och andra tillgångar till ett värde om 4 999 euro. Om beloppet ges månatligen, är månadsposten 138 euro. Beloppet i euro räknas gåvogivarvis. Det betyder att varje gåvogivare skattefritt kan ge ett barn 4 999 euro. Gåvogivaren kan vara till exempel båda föräldrarna, mor- eller farföräldrarna, övriga släktingar och vänner.

Spara åt barn

Det finns många alternativa sätt att spara, och när du väljer sparsätt lönar det sig att fundera på hur lång tid du har tänkt spara och när barnet får tillgång till medlen. För kortsiktigt sparande passar ett konto, på vilket föräldrarna eller släktingar kan sätta in högst 4 999 euro med tre års mellanrum per gåvogivare utan gåvoskatt. Om du vill spara på längre sikt och få bättre avkastning på pengarna, lönar det sig att placera i OP-fonder eller OP-fondförsäkring som Andelsbanken erbjuder. När barnet har fyllt 18 år får det tillgång till de sparade medlen.

Lahjaksi rahasto-osuuksia tai osakkeita

Säästäminen lapselle tai rahalahjan antaminen ovat erinomaisia vaihtoehtoja tavaralahjoille.