Työntekijä laitteen ääressä

​Varför placera i finländska börsbolag?

Läs mer om direkta aktieplaceringar i finländska börsbolag. Vad kräver aktieplacering och hur kommer man igång?

Om du redan har prövat på att placera, men på nära håll vill följa med hur finländska företag utvecklas, öppnar direkta aktieplaceringar i finländska börsbolag en intressant kanal för det.

Som ägare i bolagen får du kallelser till bolagsstämmor där du träffar andra aktieägare och du får redogörelser för ledningens linjedragningar och uppfattningar direkt från ledningen. Om bolaget delar ut vinst, har du som ägare rätt till en del av den. 

Direkta aktieplaceringar är ofta också det enda sättet att placera i mindre börsbolag, för du kan nödvändigtvis inte äga dem via fonder.

Det lönar sig inte heller att placera i aktier med för små belopp. För att riskerna ska vara spridda, är det skäl att ha många bolag, helst från olika branscher, i din portfölj. Det lönar sig att placera minst 500  euro i varje bolag, annars kan kostnaderna bli onödigt stora.

Ta reda på vad du placerar i

Det lönar sig för den som placerar i aktier att fördjupa sig i de bolag som den tänker placera i. Numera finns det exakt så mycket information att tillgå som var och tycker att den behöver. Grundinformationen hittar du på bolagens nätsidor. Det lönar sig också att läsa årsberättelserna. Genom att följa med ekonominyheterna får du en uppfattning om orsakssambanden mellan det som sker, det allmänna ekonomiska läget och förväntningarna på enskilda bolag.

Du kan också skaffa information genom att läsa OPs aktieanalys uppfattningar, kommentarer och rekommendationer. Du kan ta i bruk vår aktieanalystjänst via op.fi och använda den i såväl op.fi som OP-mobilen.

Det viktigaste är att du vet vart du håller på att sätta dina pengar. Placera inte i ett bolag, om du inte förstår vad det gör.

Ett par tumregler

Alltid när man placerar är det viktigt med

a) risktolerans

b) spridning

c) placeringstid.

Det finns alltid risker i anslutning till placering. Varje placerare måste bedöma hur stor del av sin förmögenhet som den är beredd att riskera. Ju större avkastningsförväntningarna är, desto större är risken.

Det lönar sig inte att sätta alla ägg i samma korg, det här gäller i synnerhet placerare. Det är bäst att placera sina tillgångar i flera olika objekt, som helst verkar i olika branscher. På så sätt kan man till exempel kompensera en nedgång i teknikindustrin med en uppgång i någon annan bransch. En tumregel är att det lönar sig att placera i minst fem olika bolag.

Spridningen borde också ske över tiden. Det lönar sig inte att placera alla tillgångar på samma gång utan att köpa aktier vid olika tidpunkter. Då jämnar man ut effekten av kursfluktuationer.

Placeraren borde också förstå att aktieplacering är långsiktigt. Om man vet att det snart finns ett annat behov av tillgångarna, är aktier inte det bästa placeringsobjektet.

Det är lätt att placera direkt i aktier via op.fi. Du behöver bara ett värdeandelskonto och avtala om en handelslimit. Du kan börja från länken här.