Lentokone lentokentällä

Det finns inga gratisskjutsar

Föreställningen om att finska staten är skyldig att ordna hemtransport om en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall inträffar i utlandet lever fortfarande kvar. Om man inte har en försäkring måste man betala hemtransporten och sjukvårdskostnaderna ur egen ficka. Man måste också ordna resan själv.

Enligt en undersökning från Finansbranschens centralförbund tror 30 % av de tillfrågade felaktigt att finska staten vid behov ordnar hemtransport, om en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall inträffar under en resa.

Beskickningar utomlands kan ge råd och hjälpa till, men i regel är en finsk medborgare ansvarig för sig själv.

När du far på en resa ska du se till att din reseförsäkring är i skick. En försäkringspremie är en liten utgift jämfört med vad en returresa med ambulansflyg kostar. Om man blir sjuk utomlands kan det i värsta fall kosta hundratusentals euro.

Hem med ambulansflyg

Nyligen ringde en kvinna som var på semesterresa på Cypern till Pohjola Försäkrings jour för att hon kommit till hotellrummet och hittat sin man medvetslös. Ambulansen förde mannen till sjukhuset där man konstaterade att han drabbats av hjärnblödning.

Då det blev klart att läget var allvarligt ringde kvinnan till Pohjola Försäkrings jour. Jouren lugnade ner henne och bad om närmare information om vad som hänt. Efter det ringde jouren till det lokala Euro-Center och Pohjola Försäkrings jourhavande läkare.   

Läkaren redde ut patientens situation och försäkrade sig om att sjukhuset var det bästa möjliga. En betalningsgaranti sändes till sjukhuset. Mannen vårdades på intensiven på ett privatsjukhus i två veckor.

Pohjola Försäkrings jourhavande läkare följde tillsammans med den vårdande läkaren dagligen upp mannens situation och konstaterade att han kan föras till Finland endast med ett ambulansflyg med läkare och sjukvårdare. Hustrun flögs hem med ruttflyg. Pohjola Försäkring skötte alla arrangemang och paret fick koncentrera sig på att mannen skulle tillfriskna.

Den bästa vården för några tior

Mannen hade före resan köpt en reseförsäkring för några tior. Kvinnan hade en egen reseförsäkring. Ur reseförsäkringarna ersattes kostnader för sammanlagt nästan 49 000 euro samt den fortsatta vården i Finland.

Utan försäkringen hade räkningen varit saftig:

  • vården på Cypern på privatsjukhusets intensivavdelning 12 000 euro
  • ambulansflyg till Finland 30 000 euro
  • läkarteamet på flyget 5 000 euro
  • kvinnans extra inkvarteringskostnader och biljetten för returflyget 1 700 euro.
Dessutom ersätts ur reseförsäkringen, beroende på försäkring, kostnader för fortsatt vård av sjukdomar under resa upp till 90–120 dygn och kostnader för olycksfall i högst tre år från olyckshändelsen.