Punainen matkalaukku lentokentällä

Din kappsäck kan försvinna eller försenas

I fjol försenades, skadades eller stals över 26 miljoner resväskor på flygplatser runt om i världen. Det här motsvarar ungefär nio väskor per tusen passagerare.

Flygplatsens läge och storlek inverkar på risken för att resgodset ska försenas, skadas eller försvinna. Det här enligt en rapport från SITA, som är ett internationellt kommunikationsbolag i flygbranschen.

Minst är risken på små flygplatser i Asien, där endast en väska per tusen passagerare försenas, går sönder eller försvinner. Störst är problemet på stora flygplatser i Europa, där samma antal är tio väskor per tusen passagerare.

Mellanlandningar ökar antalet förseningar

Närmare 83 procent av problemen med resgods beror på förseningar. Största delen av förseningarna uppkommer när väskor flyttas från ett flyg till ett annat. Man glömmer då antingen att lasta väskorna på flyget eller så de lastas fel av misstag.

På flygplatserna fäster man allt mer uppmärksamhet vid hanteringen av resväskor. Antalet försenade resväskor har minskat jämfört med föregående år, även om antalet passagerare har ökat. Å andra sidan har mängden resväskor som transporteras i lastrummet minskat.

Försäkra också ditt resgods

En väska försvinner sällan för gott, men det är ändå skäl att försäkra resgodset.

Om din resväska försenas mer än två timmar, ersätter resgodsförsäkringen nödvändiga inköp. Sådana är hygienprodukter och kläder, med hjälp av vilka du klarar av väntetiden på resmålet. Europeiska betalar i ersättning högst 85 euro för varje påbörjat dygn, dock sammanlagt högst 340 euro per försäkrad.

Resgodset kan också gå sönder eller försvinna under flygresor.

Lämna genast in en redogörelse för resgodset

Lämna genast på flygplatsen in en redogörelse i form av en PIR-rapport till flygbolaget om försvunnet eller söndrigt resgods.

Om flygbolaget inte hittar en väska som försvunnit, betalar det ersättning för sakerna. Flygbolagen ersätter emellertid inte elektronik eller annan värdefullare egendom. I sådana fall kan en resgodsförsäkring ersätta resten.

Om någonting går sönder är situationen densamma som vid försvinnande. Resgods som gått sönder under transport ersätts vanligen direkt ur resgodsförsäkringen.