Nainen-mies-ja-porakone

Bli också du en sparare – Så här kommer du igång

Vare sig ditt mål är litet eller stort, lönar det sig alltid att spara. Du kan börja också med ett litet belopp – det viktigaste är att fatta beslutet att börja spara. Läs våra tips om hur du lyckas!

"Jag beslöt att äta på restaurang högst en gång i månaden. På det sättet sparar jag 50 euro/mån.Besparingarna använder jag nästa sommar då jag och några kompisar ska resa omkring i Asien." Elise, studerande

Sparande är ett utmärkt sätt att sköta den egna ekonomin och öka förmögenheten på lång sikt. Det är också bra att förbereda sig på överraskande utgifter, de infinner sig inte alltid vid en lämplig tidpunkt.

Ett enkelt sätt att få pengarna att öka är att regelbundet sätta in en bestämd summa i en fond. I fonder placeras tillgångarna på ränte- och aktiemarknaden, vilket betyder att den förväntade avkastningen på dem på sikt är bättre än på ett bankkonto.

Det är lätt att börja spara

1. Besluta att börja placera

Tänk på de tillgångar som samlats på ditt konto eller på dina månatliga inkomster. Kunde en del av dem placeras i fonder för att få bättre avkastning? Det månatliga beloppet kan vara t.ex. 30, 50, 100 eller 200 euro. Du kan börja också med ett engångsbelopp, om du inte har möjlighet att spara regelbundet.

2. Läs om våra fonder

Många av våra kunder börjar spara via Fonder för sparare då det är enkelt att bland dem välja ett alternativ som lämpar sig för ens risktolerans, och fonderna är avsedda just för fortlöpande sparande. Om du vill placera alla tillgångar på aktiemarknaden är en kostnadseffektiv indexfond ett bra alternativ. Boka tid för ett nätmöte om du behöver hjälp med att välja fond.

3. Teckna fondandelar

Efter att du valt fond, välj Spara regelbundet eller Köp fond beroende på om du vill göra en engångsfondteckning eller börja månadsspara. Vid månadssparande debiteras det belopp du valt automatiskt ditt konto en gång per månad.

4. Följ med dina placeringar

Placeringsfonder är en enkel placeringsform då experter förvaltar dina placeringar för din räkning. Gå i op.fi eller OP-mobilen till Fondinnehav för att följa med hur värdet på dina fondandelar utvecklas. Om du plötsligt behöver de medel som samlats kan du när som helst sälja fondandelarna och få tillgång till pengarna.

Många börjar med Fonder för sparare

Fonderna för sparare – OP-Försiktig, OP-Moderat och OP-Modig är fonder som du enkelt kan överföra överlopps tillgångar till. De är väldiversifierade placeringsobjekt där fondmedlen förvaltas av en placeringsexpert.

Fonder för sparare har ingen minimiteckning, så det går bra att börja också med små belopp. De euron som man sparat regelbundet blir med tiden en angenäm pott.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.