Nainen-mies-ja-porakone

Börja spara

Vare sig ditt mål är litet eller stort, lönar det sig alltid att spara. Du kommer igång också med ett litet belopp.

Hur mycket kunde du spara? 

Fundera en stund på din ekonomi och dina konsumtionsvanor. Hur mycket kan du lägga undan efter dina obligatoriska utgifter så att du också har kvar pengar att leva på? Kom ihåg att sparande inte behöver betyda att du knappt kan hanka dig fram. Alltid är det inte möjligt att spara, men om du kan sätta undan ens ett litet belopp, så lönar det sig alltid. 

I fonder kan dina tillgångar ge avkastning

Kontoräntorna har redan länge legat på noll, så det lönar sig att söka avkastning från annat håll. I fonder placeras dina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden, så på längre sikt är fondernas förväntade avkastning bättre än på ett bankkonto med nollränta.

Spara regelbundet

Du sparar lätt och obemärkt då du gör det automatiskt. En stor del av våra kunder sparar regelbundet i en fond. OP:s fonder har inget minimiteckningsbelopp, så det går bra att börja fondspara också med ett litet belopp. Du kan också göra engångsteckningar i fonder, om det inte är möjligt att spara regelbundet. 

Fonderna förvaltas av proffs

Fonder är en enkel placeringsform, då experter förvaltar dina placeringar för dig. Dessutom är riskerna spridda då fondens tillgångar är placerade i tiotals, eller rent av hundratals objekt. Om värdet av en placering sjunker på marknaden, kan en annan samtidigt avkasta bättre och hålla helheten på plus.

Fondsparande anpassar sig flexibelt till din livssituation

Du kan ändra ditt månatliga sparbelopp, hålla paus i sparandet eller byta fond som du sparar i. Om du behöver ta ut besparingar, kan du lösa in dina fondinnehav. Du får normalt pengarna på ditt konto på en bankdag. 

Många börjar med fonder för sparare

Fonderna för sparare är enkla fonder som det är lätt att överföra överlopps tillgångar till eller att spara regelbundet i. De är väldiversifierade placeringsobjekt, där dina tillgångar i fonderna förvaltas av en placeringsexpert. 

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.