Börja fondspara

Vare sig ditt mål är litet eller stort, lönar det sig alltid att spara. Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.*

Fond för sparare

OP-Moderat

 • Risknivå 4/7
 • Placeringsslag Aktier och ränte-
  placeringar
 • Rekommenderad placeringstid > 4 år
 • Geografiskt område Hela världen

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,00 %
Ansvarsfull fond

OP-Klimatet

 • Risknivå 6/7
 • Placeringsslag Klimataktier
 • Rekommenderad placeringstid > 7 år
 • Geografiskt område Hela världen

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,00 %
Tillväxtmarknadsfond

OP-Kina

 • Risknivå 6/7
 • Placeringsslag Kinas, Hongkongs och Taiwans aktier
 • Rekommenderad placeringstid > 7 år
 • Geografiskt område Kina, Hong Kong, Taiwan

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 2,50 % 0,00 %

Bedöm din avkastnings- och riskvillighet 

Då du sparar i fonder går risk och avkastning hand i hand. Ju större avkastning du är ute efter, desto större risk måste du ta. Om du inte har någon buffert, lönar det sig att först samla en grundplåt och sedan börja spara i fonder.  

Hur länge tänker du placera? 

Det lönar sig att vara tålmodig när man fondsparar. Ju längre placeringstiden är, desto mer nytta har du av fenomenet ränta på ränta och desto mindre påverkas dina placeringar av marknadsfluktuationer. Om placeringstiden är kort, lönar det sig att välja en fond med låg risk. Om placeringstiden är lång, går det att öka risken.  

Spridning lönar sig

Spridningen av placeringar är ett sätt att minska risken utan att den förväntade avkastningen minskar. Då du sprider dina placeringar har du inte alla ägg i samma korg. Det lönar sig att överväga åtminstone geografisk och tidsmässig spridning. Ett enkelt tidsmässigt spridningssätt är att spara månatligen.  

Vad är ett lämpligt sparbelopp?

En bra tumregel är att spara 5 % av nettoinkomsterna i en fond varje månad. Om du inte har möjlighet att spara månatligen, kan du också göra engångsplaceringar i fonder. Våra fonder har inget minimiteckningsbelopp så du kan börja fondspara t.ex. med en tia per månad.

Det är lätt att börja och sluta fondspara

Du kan ändra ditt sparbelopp, hålla paus i fondsparandet eller byta fond som du sparar i. Du kan också lösa in ditt innehav. Du får normalt pengarna på ditt konto på 1–2 bankdagar. 

Fondsparandet ger OP-bonus 

Du får OP-bonus till ett värde av 0,25 % per år för dina fondinnehav. Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar bonus. Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

Förmån för försäkringssparande för ägarkunder

Vi erbjuder våra ägarkunder två produkter för försäkringssparande – OP-fondförsäkring och OP-sparavtal. I op.fi och OP-mobilen är också byte av placeringsobjekt såsom fondbyte avgiftsfritt. Det kostar ingenting att överföra tillgångar till försäkringen och det samlas också OP-bonus för dina försäkringsbesparingar.

Läs mer om försäkringssparprodukterna här

*För följande fonder debiteras normala handelskostnader: fonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio. 

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.