Lompakko ja rahaa

Fem orsaker till varför det lönar sig att fondspara

I stället för att ha pengar på kontot lönar det sig att placera dem i mer produktiva objekt. Läs fem orsaker till varför det lönar sig att fondspara.

1. I fonder kan tillgångar ge avkastning

Kontoräntorna har redan länge legat på noll, så det lönar sig att söka avkastning från annat håll. I fonder placeras dina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden, vilket betyder att deras förväntade avkastning på sikt är bättre än på ett bankkonto.

2. Att spara är lätt och du kan börja redan med ett litet belopp

Ett enkelt sätt att få pengarna att öka är att regelbundet sätta in en bestämd summa i en fond. En stor del av våra kunder har valt regelbundet månadssparande. Du kan böja månadsspara när som helst och med ett belopp som passar dig. Du kan också börja med ett engångsbelopp, om du inte för tillfället har möjlighet att spara regelbundet.

3. Det finns en lämplig fond för alla

Sparräknaren hjälper dig jämföra vilket placeringsobjekt som bäst skulle lämpa sig för din situation och dina mål. Fonderna för sparare är lätta fonder som du enkelt kan överföra överlopps tillgångar till. Om du däremot eftersträvar högre avkastning och placerar på lång sikt kan en av våra aktiefonder vara ett lämpligt objekt. Via fonder kan du också spara och placera med en engångsteckning till exempel i bostäder och skog.

4. Fonden sköts av proffs och riskerna är spridda

Fonder är lätta, färdiga paket för sparande. OPs erfarna placeringsexperter svarar för portföljförvaltningen. Dessutom är riskerna spridda då fondens tillgångar är placerade i tiotals, eller t .o.m. hundratals objekt. Ifall värdet av en placering sjunker, kan en annan samtidigt avkasta bättre och hålla den totala avkastningen på plus. Så du kan tryggt njuta av att dina besparingar växer och låta proffsen sköta förvaltningen.

5. Fondsparande är flexibelt och vid behov kan du snabbt lösa in dina besparingar

Fondsparande anpassar sig flexibelt enligt din livssituation. Du kan ändra ditt månatliga sparbelopp, hålla paus i sparandet eller byta placeringsobjekt. Om du behöver använda en del av dina besparingar, kan du lösa in dina innehav och i normala fall få pengarna på ditt konto nästa bankdag.