Kuvassa OP Talousvalmentaja ja valmennettava istuvat pöydän ääressä ja seuraavat hymyillen valmennettavan edistymistä taloudellisessa hyvinvoinnissa.

OP Ekonomicoachen

Hantera din ekonomi med en personlig coach.
1

Du får klarhet i din situation och dina mål

Du lär dig förstå din ekonomi som en helhet och vad allt du kan uppnå.

2

Du får stöd av en personlig coach

OP Ekonomicoachen hjälper och styr dig personligen. Coachingen innehåller inte försäljning av OP:s produkter eller tjänster.

3

Du får ett bra grepp om din ekonomi

Coachingen hjälper dig att göra upp konkreta planer med vilka du kan förverkliga dina drömmar.

Ekonomicoaching – vad är det?

OP Ekonomicoachen hjälper dig att få ett bättre grepp om din ekonomi och sporrar dig till allt bättre resultat. Med hjälp av OP Ekonomicoachen ser du din ekonomi som en helhet och inser du hur högt du kan sätta ribban för dina ekonomiska mål och drömmar. Syftet med coachingen är att du kan hantera din ekonomi så att du kan förverkliga dina drömmar.

Det ger dig en möjlighet att stanna upp och granska din ekonomi. Coachingen utgår från konfidentiella diskussioner som du för med OP Ekonomicoachen. I dem måste du vara redo att ge detaljerad information om din ekonomi. Coachingen består av tre möten. Inför mötena ska du förbereda dig genom att analysera din situation självständigt med hjälp av stödmaterial som du får av coachen. Vid mötena behandlas följande ämnen:

 

  • Kartläggning av ditt nuläge och balansering av ekonomin
  • Ekonomikunskaper och uppställning av mål
  • Uppföljning av mål och framtidsplaner

Du får stöd av en personlig coach

OP Ekonomicoacherna är experter på den dagliga ekonomin och bekanta från din andelsbank. Din personliga coach sparrar dig objektivt och uppmuntrande. Tillsammans med OP Ekonomicoachen tar ni er fram mot dina mål. Genom diskussioner söker ni de bästa sätten och verktygen för just dina behov. Coachingen går inte ut på att sälja OP:s produkter eller tjänster.

När coachingen är över styr du din ekonomi själv. Du ska se att din ekonomiska välfärd ökar i rask takt.

Följande andelsbanker erbjuder OP Ekonomicoachens tjänster: Etelä-Karjala, Oulu, Oulainen, Suur-Savo, Tampere, Åbonejden och Tornio. Anmäld dig i din andelsbank.

Priset för ägarkunder är 49 e och för andra 139 e.

Tjänsten tillhandahålls av andelsbankerna.

Under coachingen förändrades min syn på pengar, min ekonomi samt på sparande och placering radikalt. Jag fick många tips och råd för att fortsätta mot mitt mål.

Heli Oulu