Nainen ja mies

Komplettera pensionstidens utkomst

Genom att spara regelbundet räcker det med ett litet belopp för att du ska kunna komplettera din lagstadgade pension och tillbringar bekymmersfria pensionsdagar. Läs mer!

"Jag var hemma med barnen många år då de var små. Före det var jag så ung att jag inte tjänade in någon pension för de arbetsåren. Jag började pensionsspara för att kunna höja beloppet på min framtida pension." Merja Mäkelä

Trots att det är långt till pensionsåldern, kan det löna sig att fundera ett tag på den redan nu.

Fundera på hurdant liv du vill leva som pensionär. Och vad betyder det att pensionsåldern höjs stegvis? Vad händer om den egna arbetsförmågan eller karriären inte räcker fram till den planerade pensionsåldern?

I Finland pågår en stor omläggning av pensionssystemet. Den kommer oundvikligen att inverka på pensionsåldern och beloppet av pensionerna i framtiden för alla arbetsföra personer. Din lagstadgade pension kan till och med bli mindre än hälften av dina nuvarande inkomster.

Genom att öka dina besparingar kan du förbereda dig på framtiden t.ex. så här:

  • Komplettera din lagstadgade pension och säkerställa en god levnadsstandard för pensionsdagarna.
  • Gå i pension t.ex. samtidigt som din make.
  • Använd besparingarna för allt det som du inte haft tid för under karriären, t.ex. hobbyer, resor o.dyl.
  • Förbered dig på större utgifter i anslutning till boendet, t.ex. en rörreparation i bostaden.
  • Skaffa tjänster för hälso- och sjukvård vid behov till och med av en privat tjänsteleverantör.

Om du sparar regelbundet kan du komplettera den lagstadgade pensionen och påverka inkomsterna under åren efter karriären. Om du börjar redan innan du fyllt trettio, kan du intjäna en god tilläggspension redan genom att spara några tior per månad. Men om du börjar först tio år senare, måste du redan öka sparbeloppet betydligt för att nå samma mål.

Det är fullt realistiskt att förbereda sig på att besparingarna ska räcka till för 20–30 år. Då spartiden är lång lönar det sig att också fästa uppmärksamhet vid avkastningen på besparingarna.

Om du vill pensionsspara, är till exempel Fonder för sparare en lämplig alternativ för långsiktigt sparande. 

Fråga mer om olika alternativ i din Andelsbank!