Tyttö ja vauva

Spara till en gåva för ditt gud- eller barnbarn

Ett utmärkt alternativ till en sedvanlig present är att spara för gudbarn eller barnbarn eller att ge dem penninggåvor. Läs mer om att ge gåvor och våra olika alternativ för att spara till en gåva.

"Vi sparar till våra fyra barnbarn. Vi lägger åt sidan en liten summa varje månad för framtiden." Irene, Hyvinge

Pengar, fondandelar eller aktier i gåva

Det är lättast att överföra en penninggåva direkt till ett barns konto. Endast vårdnadshavarna kan öppna ett konto för ett barn. På lång sikt blir det också av små belopp en rejäl pott, som är till stor nytta och glädje, särskilt då ungdomen inleder sitt självständiga liv. Du kan också ge placeringar i gåva via barnets konto, om du avtalat med föräldrarna att de placerar penningbeloppet i fonder eller aktier.

Särskilda fördelar hos försäkringssparande

En fondförsäkring är det bästa alternativet om du sparar för barnet på lång sikt och vill hålla kontrollen över tillgångarna i egna händer. Då sparar du först via en fondförsäkring som är i ditt namn. Barnet är förmånstagare till försäkringen och får pengarna i gåva senare. Du kan förordna flera barn som förmånstagare till samma försäkring. T.ex. OP-fondförsäkring eller är ett gott alternativ för att spara via försäkringar.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.