Nainen ja mies ovat aloittaneet aikuisopiskelun ja he työskentelevät kannettavilla tietokoneillaan.

Vuxenstudier – tips för vuxenstuderande

Har du börjat studera som vuxenstuderande? En vuxenstuderandes vardag kan ofta utöver av studier bestå av arbete, familj och t.ex. bolån. Vi har sammanställt en lista med tips för vuxenstuderande.

Vuxenutbildning – studier på heltid eller vid sidan av arbetet

Mången vuxenstuderande söker sig till vuxenutbildning vid sidan av det övriga livet, t.ex. familjebestyr eller arbete. Då är det bra att noga överväga olika alternativ: tänker du t.ex. studera på heltid, som en del av en kortare arbetsvecka eller har du planer på att bli alterneringsledig? De studier som du inleder påverkar också väsentligt vilket sätt att studera som passar dig bäst. Vare sig du väljer ett av alternativen ovan eller något helt annat, kan du ha hjälp av råden nedan då du planerar din ekonomi för studietiden.

Stöd för vuxenstuderande

Utbildningsfonden beviljar vuxenutbildningsstöd till vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare. Villkor för vuxenutbildningsstöd är att

  • du har varit med i arbetslivet minst åtta år som anställd eller företagare
  • du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagsverksamhet minst ett år
  • du är studieledig från ditt arbete
  • du inte får annat stöd för studierna.

Studielån för vuxenstuderande

Du kan ansöka om statsborgen för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd av FPA efter det du beviljats vuxenutbildningsstöd kontinuerligt under minst åtta veckor. Beloppet av statsborgen är 400 euro/månad för en vuxenstuderande som avlägger sina studier i Finland. Om du avlägger en del av dina studier utomlands, är beloppet av borgen 700 euro/månad. Dina inkomster eller din förmögenhet har ingen inverkan på beviljandet av statsborgen.

Alterneringsersättning

Om du är heltidsanställd kan du avtala med din arbetsgivare om en alterneringsledighet, som utan avbrott varar minst 100 och högst 180 kalenderdygn. Du kan få alterneringsersättning under alterneringsledigheten om:

  • Du har varit med i arbetslivet minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds.
  • Du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare minst 13 månader utan avbrott med en frånvaroperiod på högst 30 dagar utan lön.
  • Det är minst tre år kvar till din pensionsålder.

Planer på vuxenutbildning?

Har du planer på att vidareutbilda dig eller drömmer du om ett nytt yrke? Om du har planer på att börja studera i framtiden kan du redan på förhand förbereda dig på de förändringar som studierna för med sig.

Särskilt vuxenstudier på heltid betyder ofta att de månatliga inkomsterna minskar. Om du har planer på att utbilda dig för ditt drömyrke, kan du försöka förbereda dig på de ekonomiska förändringarna redan i god tid. Att spara är ett bra alternativ då du vill upprätthålla din levnadsstandard också under studietiden. Du kan lätt börja spara med små belopp och enligt din egen plan. Kontosparande är ett bra alternativ, men om du vill kan du också fundera på att spara i fonder. Bland de olika fondsparalternativen finns nämligen lämpliga fonder också för den som vill sätta undan pengar för ett större köp. Du behöver inte vara rädd för att dina pengar skulle vara bundna till en fond för eviga tider: t.ex. kan andelarna i fonderna för sparare säljas när som helst och du får tillgång till pengarna när du behöver dem.

Överraskande problem

Också om du skulle förbereda dig på mindre inkomster under studietiden, kan en oväntad utgift få ekonomin i gungning. Om t.ex. högen med räkningar växer, lönar det sig att genast kontakta borgenärerna. Det lönar sig också att kontakta banken – vi kan avtala om ändringar i dina lån eller eventuellt om en amorteringsfri månad. Med amorteringsfrihet avses en period under vilken du betalar endast räntorna på lånet. Med hjälp av en amorteringsfri period kan du smidigt balansera din ekonomi under studietiden.