Aamuaurinko loistaa puiden välistä

OP-Private för skogsägare

Om du är skogsägare och vill få kapitalförvaltningstjänster, är OP-Private rätt adress för dig.

Vi hos OP förstår vad skog är. Vi kan göra den till en del av din totala förmögenhet. Vid OP-Private får du en egen kapitalförvaltare som också är din skogsexpert. Med kapitalförvaltaren kan du också diskutera om andra tjänster som andelsbanken erbjuder skogsägarkunderna.

OP-Privates skogsexpert redogör för dig för konjunkturläget på skogs- och virkesmarknaden.  Du kan diskutera med experten om när det är rätt tidpunkt för att sälja virke och placera virkeslikviden på t.ex. ränte- och aktiemarknaden.

Du kan också själv fördjupa dig i konjunkturläget. Vi ger dig avgiftsfritt tre gånger per år en översikt av skogs- och virkesmarknaden. Översikten baserar sig på prognosen från Pellervos ekonomiska forskning om utvecklingen på virkesmarknaden innevarande och följande år. I översikten kan du till exempel se en prognos om utvecklingen för medelpriset på virke.

Fråga mer om OP-Private-tjänsten i din andelsbank.