Rahapuhetta -kuva.

OPxRahapuhetta

OPxRahapuhetta on OP:n oman talouden hallinnan kokonaisuus, jossa opetamme nuorille taloustaitoja ja luomme keskustelua suomalaisten taloustaitojen merkityksestä. Rahapuhetta-tutkimus on OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa toteuttama tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan. Tavoitteena on kannustaa avoimempaan keskusteluun rahasta ja taloudenhallinnasta sekä samalla korostaa taloustaitojen tärkeyttä.

Raha-asiat kiinnostavat suomalaisia – eritoten miehiä ja nuoria aikuisia. Valtaosa suomalaisista on myös innokkaita rahankäytön suunnittelijoita. Silti omaan talouteen liittyvät suunnitelmat eivät aina tahdo toteutua käytännössä. Säästösummat ovat pieniä, ja neljä kymmenestä ei ole varautunut millään tavalla yllättäviin menoihin.

OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa toteuttama Rahapuhetta-tutkimus murtaa harhaluulon siitä, että raha-asiat eivät kiinnosta ihmisiä. Rahapuhetta soisi silti olevan enemmänkin.

Ensimmäistä kertaa toteutetun tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16–74-vuotiaat suomalaiset. Aineisto kerättiin verkossa Norstat-kuluttajapaneelissa toukokuussa 2019, ja siihen osallistui yhteensä 2 008 vastaajaa.

Puhutaan rahasta #rahapuhetta.

Rahapuhetta studiossa Susan Orfinskij ja Nina Hirvensalo

Rahapuhetta-podcast

Rahapuhetta-podcast käsittelee talouden teemoja yksi kerrallaan ja helposti ymmärrettävästi. Asiantuntijavieraiden kanssa selvitetään, mitä raha-asioissa kannattaa ottaa huomioon ja miten oman talouden saa hallintaan. Puhutaan avoimesti, sillä taloustaidot kuuluvat meistä jokaiselle.
Rahapuhetta-podcast käsittelee talouden teemoja yksi kerrallaan ja helposti ymmärrettävästi. Asiantuntijavieraiden kanssa selvitetään, mitä raha-asioissa kannattaa ottaa huomioon ja miten oman talouden saa hallintaan. Puhutaan avoimesti, sillä taloustaidot kuuluvat meistä jokaiselle.