Op.fi:n henkilöasiakkaiden lakisääteisten vakuutusten saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee Op.fi henkilöasiakkaan lakisääteisten vakuutuspalveluiden saavutettavuutta.

Sivusto on Pohjola Vakuutus Oy:n verkkosivusto ja sen saavutettavuutta ovat arvioineet Pohjola Vakuutukselle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. 

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures) ja VoiceOver-lukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 22.9.2020.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Kaikki mainitut puutteet lakisääteisissä vakuutuspalveluissa pyritään korjaamaan kevään 2021 aikana.  

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö 

Saavutettavuuspuutteita on lakisääteisen liikennevakuutuksen ostamisessa muun muassa siinä, että ilmoitusten värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut eivät lisäksi vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä, ja näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi ilmoituksissa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa.

Palvelussa olevia liitetiedostoja kuten vakuutusehtoja (pdf), tuoteselosteita (pdf), lomakkeita, vakuutustodistuksia (pdf) ja muita tiedostoja muutetaan saavutettavaksi. Asiakirjojen ja lomakkeiden suuresta määrästä johtuen voi osassa asiakirjoista esiintyä alla mainittuja puutteita. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan kevään 2021 aikana.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivusto ei vielä täytä.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen ostamisessa olevia puutteita

Ruudunlukijat

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
WCAG 2.4.1 Ohita lohkot
WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
WCAG 3.2.2 Syöte   
WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus
WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Näppäimistökäyttö

WCAG 2.1.1 Näppäimistö
WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Värit ja tekstin koko

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.4.3 Kontrasti
WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Lakisääteisissä vakuutusasiakirjoissa, tulosteissa ja lomakkeissa olevia puutteita  

Ruudunlukijat 

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys.

Värit ja tekstin koko

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.4.12 Tekstin välistys

Sisällöt, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite

Vakuutuspalvelussa ei ole sellaisia sisältöjä, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Vakuutuspalveluissa ei ole sellaisia sisältöjä, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät soveltuisi. 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000