OP Kassa saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee Checkout Finland Oy:n tarjoaman OP Kassa palvelun saavutettavuutta verkko-osoitteissa: hallinta.op-kassa.fi ja op-kassa.fi 

Sivuston saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu pääosin Firefox- ja Safari selaimilla. Myös Chrome ja IE-selaimia käytettiin joidenkin yksityskohtien tarkastamiseen. Kriteerien tarkistuksessa käytettiin apuna WebAIM WAVE- selainlisäosaa.
  • Ruudunlukuohjelmatestaus toteutettiin tietokoneella macOS:n ruudunlukuohjelma VoiceOverilla ja Windowsissa ruudunkuluohjelma NVDA:lla

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 15.12.2020.

Saavutettavuuden tila

OP Kassa palvelun verkkosivustot täyttävät vaatimukset vain osittain. Kaikki mainitut puutteet OP Kassan palvelussa ja verkkosivustoilla pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.
Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Saavutettavuuspuutteita on OP Kassan hallintapaneelissa ja OP Kassan verkkosivustolla. Näiden palveluiden puutteita on muun muassa siinä, että toimintojen käyttäminen apuvälineillä kuten ruudunlukijalla voi olla mahdotonta tai huomattavan hankalaa. Palvelussa on myös puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa, nimilapuissa ja taulukoissa. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Alla on lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita palvelut eivät vielä täytä.

OP Kassan Hallintapaneelin puutteet

Ruudunlukijat

WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö: Sulkemisruksi

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, otsikointi, tiedon esittäminen, tyhjät rivit, PDF tiedostot

WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen käyttö

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, Kielivalinta

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistökäyttö

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Värit ja tekstin koko

WCAG 3.1.1 Sivun kieli

WCAG 3.1.2 Osien kieli

WCAG 1.4.1 Värien käyttö

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 1.4.10 Responsiivisuus 

WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti

WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Käytettävyys

WCAG 3.2.2 Ymmärrettävä syöte

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

WCAG 3.3.2  Nimilaput ja ohjeet

WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus

WCAG 3.3.3 Virheiden ennaltaehkäisy

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

WCAG 4.1.3  Tilasta kertovat viestit

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Palveluissa ei ole sellaisia sisältöjä, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät soveltuisi.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000