Smart Order Routing

SOR- Smart Order Routing

Älykästä osaketoimeksiantojen välitystä
1

Lisää likviditeettiä

Sinulla on käytössäsi laajemmat osto- ja myyntimahdollisuudet.

2

Parempi hinta

Toimeksiantosi toteutuvat parhaaseen mahdolliseen hintaan.

3

Helppoa ja älykästä

Huippuälykäs SOR-palvelumme on aina automaattisesti käytössäsi.

Älykkäämpää osakekauppaa

Olemme ottaneet sähköisessä osakevälityksessä käyttöön Smart Order Routing -ominaisuuden (SOR), joka nimensä mukaisesti tarkoittaa älykästä osaketoimeksiantojen välittämistä. Käytännössä SOR -ominaisuus jakaa tekemäsi osaketoimeksiannon automaattisesti usealle eri markkinapaikalle, sinne missä on kannaltasi paras hinta ja likviditeetti.

 

Tänä päivänä jo lähes puolet Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kaupankäynnistä tapahtuu monenkeskisillä markkinapaikoilla. (fragmentation.fidessa.com, 2017)
Käsi ja kello

SOR-palvelu tuo käyttöösi vaihtoehtoiset markkinapaikat

SOR:in avulla sinulla on mahdollisuus päästä monenkeskeisille markkinapaikoille (MTF – Multilateral Trading Facility), joita myös kutsutaan vaihtoehtoisiksi markkinapaikoiksi. Nämä MTF:t ovat virtuaalisia markkinapaikkoja, joissa ostajat ja myyjät kohtaavat toisensa. Ne ovat säänneltyjä kauppapaikkoja (esim. Chi-X ja Turquoise), joissa voit tehdä kauppaa osakkeilla, jotka ovat listattuina kansallisiin pörsseihin, esim. Helsingin pörssiin.

Merkittävä osa kaupankäynnistä on siirtynyt perinteisistä kansallisista pörsseistä vaihtoehtoisille markkinapaikoille. Niiden ansiosta likviditeetti, eli ostossa tai myynnissä olevien osakkeiden määrä, on jo lähes kaksinkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa sinulla olisi käytössäsi vain perinteiset kansalliset pörssit. Toimeksiantosi jakaantuvat automaattisesti perinteisen pörssin ja vaihtoehtoisten markkinapaikkojen kesken. SOR-ominaisuus kattaa niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin osakkeet.

Miten Smart Order Routing näkyy osaketoimeksiantoja tehdessä?

Voit tehdä toimeksiannon aivan kuten aiemminkin. Toimeksiantoa tehdessäsi näet tarjouskirjan tilanteen päämarkkinan, kuten Helsingin pörssi, osalta. Kannaltasi sillä ei ole merkitystä, sillä vaihtoehtoiset markkinapaikat ovat käytössäsi, vaikka et näe niitä.

Tekemäsi osakekauppa näkyy säilytyksessäsi yhtenä kauppana, vaikka se olisi toteutunut useammalla markkinalla, jolloin sitä käsitellään verotuksessa samalla tavoin.

Kauppapaikat eritellään kauppalaskelmalla, josta näet missä mikäkin osa toimeksiannosta toteutui.

Kaupankäyntipalkkio on aina sama riippumatta siitä, millä markkinapaikalla kauppa toteutuu.

Kun käyt osakekauppaa missä tahansa OPn kanavassa, on sinulla aina SOR-ominaisuus käytössäsi.

Vaihtoehtoiset kanavat osakekaupankäyntiin ovat: op.fi, OP-mobiili ja konttorin kautta tehtävät toimeksiannot.

    
  
  
  
  
                        Digi
Arvo-osuustili ja osakesijoittajan palvelupaketti
Aloita osakesijoittaminen avaamalla arvo-osuustili ja osakesijoittajan palvelupaketti.

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet op.fi -palvelussa ja Osuuspankkien kautta tehtävissä toimeksiannoissa.

Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.