Smart Order Routing

Smart Order Routing - Smart förmedling av aktieorder

Tack vare vår hyperintelligenta SOR-tjänst har du möjlighet till att alltid försöka uppnå det bästa priset för dina aktieaffärer.
1

Mera likviditet

Du har mera omfattande köp- och säljmöjligheter till ditt förfogande.

2

Bättre pris

Dina uppdrag förverkligas till bästa möjliga pris.

3

Enkelt och intelligent

Vår nya hyperintelligenta SOR-tjänst står alltid automatiskt till ditt förfogande.

Smart Order Routing

I vår elektroniska aktieförmedling har vi tagit i bruk funktionen Smart Order Routing (SOR) som i enlighet med namnet betyder smart förmedling av aktieorder. I praktiken delar funktionen automatiskt upp dina aktieorder på olika marknadsplatser, det vill säga väljer den de marknader där du får det bästa priset och den högsta likviditeten.

 

Idag sker nästan hälften av handeln med de mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen på multilaterala handelsplattformar. (fragmentation.fidessa.com, 2017)
Käsi ja kello

Smart Order Routing-funktionen ger dig tillträde till alternativa marknadsplatser

Med SOR får du tillträde till alternativa marknadsplatser (MTF – Multilateral Trading Facility). Alternativa marknadsplatser är virtuella marknadsplatser där köpare och säljare kan göra värdepappersaffärer. De är reglerade marknadsplatser (t.ex. Chi-X och Turquoise) där du kan handla i aktier som är listade på nationella börser.

En betydande del av aktiehandeln har flyttat från de traditionella börserna, som Helsingforsbörsen, till alternativa handelsplatser. Tack vare de alternativa marknadsplatserna har aktielikviditeten, det vill säga antalet aktier i köp- och försäljningsuppdragen, nästan fördubblats jämfört med likviditeten på de traditionella nationella börserna. Din order delas automatiskt upp på traditionella börser och alternativa marknadsplatser. SOR-funktionen täcker både inhemska och utländska aktier.

Hur ser jag Smart Order Routing då jag lägger in en aktieorder?

Du kan lägga in order precis som tidigare. Du ser då orderboken på huvudbörsen, t.ex. på Helsingforsbörsen. Men trots att du inte ser orderboken på de alternativa marknadsplatserna så kan din order lämnas på dem.

I ditt aktieförvar registreras affären som en transaktion trots att den gjorts på olika marknadsplatser, och den beskattas därför på samma sätt som om den genomförts på en börs.

Du ser på vilken marknadsplats affären genomförts i din handelsnota.

Courtaget är samma på alla marknadsplatser.

SOR-funktionen gäller aktiehandel i alla OP-kanaler.

De olika OP-kanalerna för aktiehandel är: op.fi, OP-mobilen och order på bankkontoret.

    
  
  
  
  
                        Digi
Värdeandelskontot och tjänstekonceptet för aktieplacerare
Öppna ett vardeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.

Handelsriktlinjer för utförande av order i nättjänsten op.fi och via Andelsbankerna.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.