Från 1.2 spärras också koderna och Siirto-betalningarna i OP Spärrtjänsten 0100 0555

OP Spärrtjänstens nummer 0100 0555 har hittills använts för spärrningen av kort. Nu utvidgar vi användningen av numret så att också alla OP:s koder och Siirto-betalningar spärras där.

Spärrtjänsten betjänar dig i fortsättningen på numret 0100 0555. Du kan spärra dina kort, OP:s nättjänstkoder, OP:s tjänstkoder, företagstjänstkoder och Siirto-betalningar på ett och samma nummer dygnet runt.

Om du har sparat numren till spärrtjänsten bland dina viktiga nummer, ska du komma ihåg att uppdatera dem.

Om ditt kort, PIN-koden för kortet eller vilka som helst av dina OP-koder försvinner eller blir stulna, ring genast OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (24 h/dygn). På samma nummer spärrar du Siirto-betalningarna om din nättjänstkod, din Mobilnyckel-PIN i OP-mobilen och OP-företagsmobilen eller åtkomstkoden till Pivo har hamnat i fel händer.