Minimibeloppen för fonder som placerar i bostäder och skog slopas

Nu går det att börja placera i bostäder och skog med mindre belopp än tidigare, t.ex. med 10 eller 1 000 euro. Minimiplaceringsbeloppet på 5 000 euro för OP:s fonder som placerar i inhemska bostäder och fastigheter samt i inhemsk skog slopas.

Via fonderna går det enkelt att placera i bostäder, fastigheter och skog utan stort kapital. Fastigheterna och skogsegendomen erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyres- och skogsinkomster och som således är mindre utsatt för marknadsfluktuationer.
 
Då minimibeloppen slopas blir det möjligt för allt fler att placera i inhemska fonder. Läs om fonderna:
Fonderna är öppna för teckning kvartalsvis. Följande gång går det att teckna andelar 28.6.2019.
 
Läs mer om fonderna som placerar i bostäder och skog här.