Vallian aurinkopaneelit

Hjälp oss att utveckla vårt företagsansvar och delta i OP:s intressentgruppsenkät senast den 12 juni

Företagsansvaret är ett av OP Gruppens bärande värden. Hjälp oss att utveckla OP:s ansvarsarbete och delta på nätet i en kort intressentgruppsenkät om OP:s företagsansvar senast den 12 juni.

Företagsansvaret är en integrerad del av OP Gruppens värden och grunduppgift samt ett kärnområde inom affärsrörelsen och strategin. Ansvarsenkätens resultat används vid uppdateringen av vår väsentlighetsbedömning och vårt samhällsansvarsprogram. Med hjälp av enkäten vill vi identifiera och förstå de frågor om företagsansvaret som nu och i framtiden är viktiga för våra intressentgrupper.

- Ansvarsarbetet kan genuint byggas upp endast i samarbete med intressentgrupperna, och vårt samhällsansvarsprogram baserar sig utöver på våra värden på att höra våra intressentgruppers synpunkter. Då vi uppdaterar vårt samhällsansvarsprogram vill vi vara lyhörda för våra kunder, och jag vill uppmuntra alla representanter för våra intressentgrupper att svara på enkäten, säger Kati Ihamäki, chef för OP Gruppens företagsansvar.

Det är lätt att delta och du behöver bara 5–10 minuter för att svara på enkäten. Enkäten besvaras anonymt.

Svara på enkäten via den här länken och berätta om dina förväntningar på OP:s ansvarsarbete senast onsdag 12 juni klockan 23.59. Vi sätter värde på dina tankar och synpunkter. Du får också fritt dela vidare länken.

Ytterligare information:

OP:s kommunikation, tfn 050 5239904, viestinta@op.fi