Mies snorklaa matkavakuutuksen turvin

Europeiska har blivit en del av Pohjola Försäkring 1.11.2019

Försäkringsaktiebolaget Europeiska har fusionerats med Pohjola Försäkring Ab 1.11.2019. Med förändringen eftersträvas en enklare bolagsstruktur och samtidigt försäkrar vi oss om att vi uppfyller kraven enligt regleringen.
 
I praktiken innebär förändringen att det i fortsättningen är Pohjola Försäkring Ab som beviljar reseförsäkringen. Du behöver inte vidta några åtgärder alls på grund av reformen och den har ingen inverkan på försäkringsavtalens innehåll eller villkor eller på tjänsterna. Endast namnet på den som beviljar försäkringen ändras.
 
Om du har reseförsäkring hos Pohjola Försäkring, sänder vi dig det nya reseförsäkringskortet med posten i oktober-december 2019. Det nya kortet ersätter det tidigare försäkringskortet som Europeiska utfärdat. OP:s bankkunder får ett nytt reseförsäkringskort också i OP-mobilen.