Aikuinen ja lapsi

Minderårigas besparingar och placeringar kan skötas i vårdnadshavarens nättjänst

Vi förnyar våra banktjänster för barn och unga under 2021. Barns och ungas bankärenden, såsom aktieplaceringar, fonder och försäkringsbesparingar, kan enkelt skötas via vårdnadshavarens nättjänst. För att säkerställa en smidig skötsel av ärenden rekommenderar vi att de här bankärendena överförs till vårdnadshavarens nättjänst så snart som möjligt.

För att försäkringsbesparingarna ska kunna skötas i vårdnadshavarens nättjänst krävs samtycke av alla vårdnadshavare. Samtycke behövs också om den minderåriga bara har en vårdnadshavare.

Om försäkringsbesparingarna inte syns i vårdnadshavarens nättjänst, ska du ringa telefontjänsten så sänder vi en fullmakt till den Elektroniska underskriftstjänsten för underteckning.

Observera att efter januari 2021 kan barns och ungas försäkringsbesparingar endast skötas av vårdnadshavaren i dennas nättjänst. Efter januari är det möjligt att med vårdnadshavarnas samtycke ge 15–17-åriga försäkringssparare begränsade gransknings- eller ändringsrättigheter.

Under början av året förnyar vi våra tjänster för barn och unga också på andra sätt. För att trygga en så smidig skötsel av ärenden som möjligt är det skäl att överföra också en minderårig kunds fonder och aktieplaceringar till vårdnadshavarens nättjänst och sköta dem där.

Om fonderna inte syns i vårdnadshavarens nättjänst ska du kontrollera att den minderåriga har:

  • ett avgiftsfritt basförvar som vårdnadshavaren har rätt att använda
  • dispositionsrätt till sitt brukskonto
  • ett OP Avtal om sparande och placering.

Om något av dessa saknas, går det att åtgärda med vårdnadshavarens koder i tjänsten op.fi.

Till Börja spara för ett barn i tjänsten op.fi

Om aktieplaceringarna syns i vårdnadshavarens nättjänst, men aktiehandeln inte lyckas, ska du kontrollera att den minderåriga har:

  • ett OP Avtal om sparande och placering.

Du kan ingå avtalet för en minderårig genom att sända oss ett meddelande via vårdnadshavarens nättjänst. I meddelandet ska du berätta att du vill ingå OP Avtal om sparande och placering för en minderårig.

Läs mer om skötseln av minderårigas ärenden