Den som sköter ett barns eller en annan persons fondplaceringar får nu allt bättre service i OP-mobilen och op.fi

OP-mobilen och op.fi ger allt bättre service till dig som sköter uppdrag till placeringsfonder på ett minderårigt barns eller en annan persons vägnar.

Tack vare reformen av OP-mobilen är det nu lättare att uträtta bankärenden för dig som har rätt att sköta uppdrag till placeringsfonder på en annan persons vägnar. Nu kan du göra en engångsteckning eller börja spara månatligen både i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.

Också reformen av tjänsten op.fi gör det lättare att sköta fondplaceringarna på en annan persons vägnar. Nu kan du redigera avtalen om månatligt sparande i placeringsfonder i tjänsten.