Bedragarna är flitiga under företagens semestersäsong

Semestrarna och semestervikariaten vid företagen lockar bedragare att aktivare försöka sig på olika bedrägerier som riktar sig mot företagens betalningar.

Vi uppmuntrar våra företagskunder att satsa på att ge sina anställda – och i synnerhet semestervikarierna – en introduktion i till exempel godkännandeprocessen för betalningar och aktivt informera personalen om aktuella bedrägeriförsök.
 
Oftast handlar bedrägerierna om e-postmeddelanden som sänds i företagsledningens namn med en begäran om en snabb betalning. Ibland utger sig bedragaren för att vara en anställd som ber att lönekontot ändras. Också nätfiske efter koder är vanligt.  

Minneslista med tanke på bedrägerier: 

  • Kom på förhand överens inom ert företag om processen för godkännande av betalningar i olika situationer och repetera den regelbundet. Ge också semestervikarierna en introduktion i de här frågorna och försäkra er om att de är medvetna om eventuella bedrägeriförsök.
  • Var alltid på er vakt om ett kontonummer har ändrats och kontrollera att det är korrekt. Kom överens om principerna för ändring av kontonummer i systemen.
  • Om ni får ett meddelande som väcker misstankar, ring då upp avsändaren eller träffa hen personligen för att kontrollera att meddelandet är äkta.
  • Anmäl alla bedrägerier och bedrägeriförsök till din betalningsrörelsechef på banken eller till kundtjänsten på numret 0100 05151 (mån.–fre. kl. 8–16).
  • Gör en polisanmälan.
  • Sänd de falska e-postmeddelandena till adressen tietoturvailmoitukset(a)op.fi
  • Närmare information och praktiska anvisningar för att förebygga skador finns på Cybersäkerhetscentrets webbsidor.

 

  • På Polisyrkeshögskolans webbplats finns en ny handbok (på finska) med anvisningar om hur företag ska anmäla cyberbrott till polisen.