Falska samtal från teknisk support i Microsofts namn

Många finländare har under den senaste tiden fått falska samtal från teknisk support i Microsofts namn. Samtalen kan komma från ett inhemskt eller utländskt nummer.

Under samtalet hänvisar uppringaren till datasäkerhetsproblem och försöker få den som svarat på samtalet att installera olika applikationer i en apparat, till exempel en dator, datorplatta eller smarttelefon. Det här bedrägerisättet är allmänt runt om i världen.

Ge aldrig ut koder eller lösenord till någon

Vi påminner våra kunder om att sådana här samtal alltid är bedrägerier. Microsoft ringer aldrig upp användare utan att användaren själv först har gjort en supportbegäran till Microsoft. Ge aldrig ut koder eller lösenord för nätbanken till någon som ringer upp dig, eftersom de som ber om sådana uppgifter alltid är bedragare.

Med de appar som bedragarna vill att man ska installera försöker de få åtkomst till personens apparat och lura till sig och använda kundernas nätbankskoder eller uppgifter om betalkort. Bedragarna kan också under något svepskäl be den som svarat på samtalet att ge uppgifter om eller en bild på personens identitetsbevis. De uppgifter som de fått använder bedragarna sedan för att överföra pengar från konton eller för att göra obehöriga debiteringar med betalkort.

Gör så här om du misstänker att du har blivit offer för ett falskt samtal

Gör så här om du har fått ett sådant här samtal och på uppmaning av uppringaren har installerat en applikation i din apparat:

  • Spärra omedelbart dina nätbankskoder och alla dina betalkort genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 0500.
  • Då telefontjänsten är stängd, ska du spärra dina koder genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555 (24 h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.
  • Då du ringer ska du komma ihåg att berätta att det gäller ett falskt samtal från teknisk support som ringts i Microsofts namn och att du på basis av samtalet har installerat nya program eller applikationer i din apparat.
  • Kontrollera om det finns debiteringar som du inte känner igen på ditt konto eller betalkort. Anmäl dem samtidigt då du ringer till OP:s telefontjänst eller spärrtjänst.
  • Rensa din apparat eller låt ett proffs göra det och ta bort de applikationer som installerats i samband med bedrägeriet.
  • Börja inte använda nya nätbankskoder innan apparaten har rensats.