Avslöja en innovation inom undervisning i ekonomikunskap! OP och HundrED spanar efter metoder som bidrar till bättre ekonomikunskap

OP fortsätter pratet om pengar tillsammans med HundrED. Nu letar vi efter innovationer för undervisning i ekonomikunskap. Idéer och undervisningsmetoder som bidrar till bättre ekonomikunskaper och -färdigheter samlas i en informationsbank som får utnyttjas och distribueras i Finland och ute i världen. Vem som helst får avslöja en innovation fram till slutet av september.

 

Finländarnas ekonomiska kunskaper och färdigheter blir hela tiden ett allt större orosmoment. Förmågan särskilt hos barn och unga att skapa sig en realistisk bild över sin ekonomi och att använda pengar rätt har diskuterats såväl i Finland som på andra håll. Den traditionella användningen av kontanter har minskat i takt med att det blivit allt vanligare att betala med kort eller mobilt. Samtidigt har olika ekonomiska problem ökat. Å andra sidan kan unga smidigt använda olika digitala appar för att hantera sin ekonomi.

HundrED Spotlight och OP letar efter de bästa innovationerna för undervisning i ekonomikunskap i Finland och ute i världen fram till slutet av september. Spotlights mål är att identifiera de metoder med vilka människor lär sig om ekonomi just nu och ta reda på hur det vore möjligt att undervisa i ekonomikunskaper i framtiden. Alla innovationer för bättre ekonomiska kunskaper och färdigheter är välkomna. Vi uppmuntrar särskilt avslöjanden av praktiska och lösningsinriktade verksamhetsmodeller med vilka unga kan lära sig mer om ekonomi. Målet är att identifiera praktiskt inriktade, skalbara och pedagogiskt välfungerande lösningar som stödjer alla som vill lära sig ekonomikunskaper.

Du kan avslöja en idé eller innovation på webbadressen www.hundred.org/taloustaidot. Bland alla som skickar in idéer lottar vi ut tre upplevelsepresentkort värda ca 100 euro. HundrED och OP offentliggör de bästa idéerna under den senare delen av år 2019. Innovationerna för undervisning i ekonomikunskap ställs till fritt förfogande.

År 2018 undervisade OP 42 000 barn och unga i ekonomikunskap. Besök på skolor och läroanstalter är ett viktigt element i vårt arbete för bättre ekonomiska kunskaper. Dessutom bjuder andelsbanker in barn och unga på besök i banken. Vårt partnersamarbete spelar också en viktig roll. Utöver HundrED samarbetar OP med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf, Ung Företagsamhet rf, Ekonomi och ungdom TAT, Företagsbyarna och Helsingfors Diakonissanstalts projekt för ekonomikunskaper. Läs mer om vårt arbete för bättre ekonomikunskaper op.fi/taloustaito.