Avvikande öppettider i kundtjänsterna under jultiden

Under julen och kring årsskiftet avviker våra öppettider från de normala i tjänsterna för våra privat- och företagskunder. Du ser de avvikande tiderna nedan. Kom också ihåg att du kan sköta dina bank- och försäk-ringsärenden i tjänsten op.fi, OP-mobilen och OP-företagsmobilen behändigt också på helgdagar.

Avvikande öppettider under jul och nyår

18.12. Företagskunder: telefontjänsten betjänar klockan 12–16, chatten betjänar normalt.

23.12. Privatkunder: telefontjänsten betjänar klockan 8–16, chatten betjänar till klockan 19 med följande undantag:

- I ärenden som gäller Special- och Flexkredit betjänar vi klockan 9–16.30.
- I kortärenden betjänar telefontjänsten klockan 8–19, chatten till klockan 22.

Företagskunder: telefontjänsten betjänar klockan 12–16, chatten betjänar normalt.

24.12. På julafton stängt

25.12. På juldagen stängt

29.12. Företagskunder: telefontjänsten betjänar klockan 12–16, chatten betjänar normalt.

31.12. På nyårsafton betjänar vi klockan 8–13.

1.1. På nyårsdagen stängt

6.1. På trettondagen stängt

Telefontjänsten för privatkunder betjänar på numret 0100 0500.
Telefontjänst för företagskunder når du på numret 0100 05151.

Andelsbankens kontor

Kontorens avvikande öppettider kan du se på respektive andelsbanks sida. 

Till andelsbankernas sidor 

Pohjola Försäkrings kundtjänst

Öppettiderna för Pohjola Försäkrings kundtjänst under jultiden kan du se här:

Pohjola Försäkrings öppettider under jultiden 

Spärr- och skadetjänster

Spärrtjänsten för bank- eller kreditkort +358 100 0555 samt spärrtjänsten för nättjänstkoder +358 20 333 betjänar 24 h/dygn också under jul och nyår.

Fridfull jul och ett framgångsrikt år 2021!