Avbrott i identifieringen med OP:s identifieringsknapp 24.5 kl. 01.00-03.00

Under avbrottet går det inte att identifiera sig med OP:s nättjänstkoder i andra företags nättjänster.
I tjänsten op.fi påverkar avbrottet köp av försäkringar. Avbrottet påverkar inte inloggningen i op.fi.
 
Avbrottet beror på underhåll i datasystemet. Vi beklagar olägenheterna som avbrottet förorsakar våra kunder.