Titta på videoserien om ESG och ansvarsfull placering på YouTube

Du behöver inte avstå från god avkastning när du placerar ansvarsfullt – tvärtom. Hållbara företag identifierar nya affärsmöjligheter inom hållbar verksamhet, vilket ger dem mer långsiktig tillväxtpotential. Placerare har börjat satsa allt mer på företag som följer principerna för ESG.

Titta på den nya ESG-videoserien där våra analytiker går igenom olika inriktningar inom hållbarhet som är på ytan just nu. I serien lyfts fram bolag som är noterade på Helsingforsbörsen och för vilka dessa inriktningar skapar utmärkta affärsmöjligheter på längre sikt.

Då man talar om ansvarsfullhet och hållbarhet används termen ESG, som är en förkortning av orden Environmental, Social ja Governance.

Ansvar påverkar starkt

Som placerare kan du förverkliga principerna för ansvarsfull placering till exempel genom att satsa starkt på företag som verkar hållbart, eller genom att utesluta alternativ. Som stöd kan du använda hållbarhetsrapporten om bolagen i indexet OMX Helsinki 25, som OP Analys har tagit fram. Rapporten har införts som en separat del av bolagsrapporterna. 

Hållbarhetsrapporten innehåller: 

  • Numerisk information om utfallet av företagens utveckling och om företagens mål.
  • Kvalitativt material om de viktigaste drivkrafterna för hållbarhet i affärsverksamheten och marknadsmiljön.
Logga in med OP:s koder för att läsa hållbarhetsrapporten.