Hållbarhetspreferenserna som en del av placeringsrådgivningen och kapitalförvaltningen

Regleringen som träder i kraft i augusti kräver att vi i samband med placerings- och försäkringsrådgivning samt kapitalförvaltning tar reda på dina hållbarhetspreferenser. Ändringen inverkar inte på placeringar som du gör på egen hand.

Från och med augusti 2022 ställer vi dig frågor om dina hållbarhetspreferenser i samband med placerings- och försäkringsrådgivning samt kapitalförvaltning. Ändringen beror på Europeiska unionens reglering som har som syfte att främja hållbar finansiering.

I praktiken gäller ändringen sådan placeringsrådgivning och kapitalförvaltning som våra experter erbjuder dig personligen. I samband med dessa frågar vi dig först om du vill bestämma hur mycket den placeringsrekommendation som du får ska ta hänsyn till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed. 

Om du svarar ja, ställer vi dig preciserande frågor. På det sättet ser vi till att placeringsobjektet motsvarar dina hållbarhetspreferenser. Fundera gärna redan i förväg på hur du skulle besvara frågor av den här typen:

  1. Vilken andel av placeringsobjekten som rekommenderas för dig ska vara hållbara?
  2. En hur stor andel av din portfölj ska bestå av hållbara placeringar?
  3. Vill du i dina placeringar beakta negativa konsekvenser för hållbarheten såsom koldioxidutsläpp?

Ändringen inverkar inte på placeringar som du gör på egen hand. Om du placerar till exempel i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, behöver du inte svara på frågor om dina hållbarhetspreferenser. Det är inte heller nödvändigt att beakta hållbarheten i samband med placeringsrådgivning, men om du vill beakta den, så sker det tydligare än tidigare.

Det blir också enklare att jämföra placeringsobjektens hållbarhet

Till Europeiska unionens lagpaket för hållbar finansiering hör också en förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, det vill säga disclosureförordningen, avsedd för finansmarknadsaktörer. Enligt den delas fonder som fattar hållbara placeringsbeslut i framtiden in i mörkgröna, ljusgröna och övriga fonder.

För att klassificeras som en ljusgrön fond krävs mindre: en sådan fond ska med sina placeringsbeslut främja egenskaper som anknyter till miljö och samhälle. Bland OP:s fonder symboliseras detta med en enkel grön bladikon.

En mörkgrön fond har som mål att göra hållbara placeringar. För att klassificeras som en mörkgrön fond måste fonden uppfylla stränga hållbarhetskriterier. Bland OP:s fonder känner du igen dem med hjälp av dubbla gröna bladikoner. 

I fortsättningen är OP och andra kapitalförvaltare skyldiga att klassificera fonderna och ange hur hållbarhetsfaktorerna beaktas i respektive fond. Tack vare det är det enklare för dig att jämföra hållbarheten hos olika placeringsprodukter.