Coronaviruset och resenärförsäkringen

Pohjola Försäkrings telefontjänst är för närvarande överbelastad till följd av coronavirusepidemin. Du kan behändigt sköta dina försäkringsärenden i OP-mobilen och tjänsten op.fi dygnet runt.

Läs instruktionerna till våra reseförsäkringskunder i detta meddelande. I meddelandet har vi samlat svar på vanliga frågor.

Hur ersätter reseförsäkringen situationer som anknyter till coronaviruset?

Ersättningarna beror på omfattningen av skyddet i den reseförsäkring som du valt och på när du tecknat försäkringen. För att klarlägga situationen, gör så här:

1. Kontrollera ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet, OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Välj därefter den instruktion nedan som gäller din försäkring.

OP-Visa Platinum

I betalkortet OP-Visa Platinum ingår reseförsäkringen Reseskydd för företag och ett separat skydd mot avbeställning av resa. Ur det separata skyddet mot avbeställning av resa ersätts kostnader för avbeställning av en utrikesresa oberoende av orsaken till avbeställningen, då resan har köpts med kortets credit-egenskap.

2. Du kan anmäla en skada och ansöka om ersättning

  • i OP-mobilen,
  • genom att logga in i tjänsten op.fi med din banks koder,
  • genom att ringa servicenumret för försäkringar 0303 0303,
  • i Skadetjänsten på adressen hae-korvausta.op.fi (reseförsäkringar för företag).

Innan du ansöker om ersättning ska du kontrollera att du har tillgång till alla redogörelser som behövs för ansökan. När du ansöker om ersättning behöver du till exempel resebiljetterna i original och ett intyg från researrangören eller flygbolaget om orsaken till att resan inställdes samt om återbetalningar som gjorts eller om att inga återbetalningar görs.

Vänligen observera att du kan lämna en skadeanmälan flexibelt inom ett år från resans begynnelsedatum.

Om du behöver läkarhjälp på en utlandsresa

Sjukdom som förorsakats av coronavirus under en resa ersätts som sjukdom under resa.

Pohjola Skadejour vid resor +358 102 530 011 tillhandahåller 24/7

  • hjälp med att välja en pålitlig läkare eller ett pålitligt sjukhus,
  • personligt stöd vid sjukdom eller skada,
  • en betalningsförbindelse för sjukhusvård, operation eller något annat ingrepp,
  • kontakt med en läkare med vilken du kan diskutera till exempel den vård som man föreslagit för dig.

I Pohjola Skadehjälpen får du anvisningar för alla skadesituationer. Där hittar du också kontaktinformationen för våra ersättningspartners i ditt resmål i utlandet. Våra servicenummer som är viktiga för vård vid sjukdom och olycksfall, Pohjola Skadejour vid resor och Pohjola Hälsomästare, finns alltid till hands i Pohjola Skadehjälpen. Skadehjälpen finns på adressen skadehjalpen.pohjola.fi och i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Utrikesministeriets rekommendationer

På grund av coronavirusepidemin avråder utrikesministeriet från resor till utlandet överallt i världen från och med 12.3.2020.

Utrikesministeriets avrådan att resa till följande epidemiområden har gällt redan före 12.3.2020: Kina, Italien, Sydkorea: staden Daegu och landskapet norra Gyeongsang, Iran, Tyskland: Nordrhein-Westfalen, Österrike: Tyrolen.