Månadsspara nu i OP-mobilen

Nu kan du enkelt börja månadsspara i en fond i OP-mobilen.

Så här börjar du spara månatligen i OP-mobilen:

  1. Logga in i OP-mobilen.
  2. Välj Placeringar och sedan Teckna fondandelar.
  3. Välj den fond du vill spara i och börja månadsspara genom att välja Köp.
  4. Välj Spara regelbundet och sparbelopp, konto (från vilket beloppet tas ut) samt upprepning och förfallodag.
  5. Gå vidare och läs dokumenten och välj Godkänn.
  6. Bekräfta genom att ge PIN-koden för din Mobilnyckel.

Du kan börja spara redan med ett litet belopp. Du kan också senare minska eller öka sparbeloppet i tjänsten op.fi.

När du första gången tecknar fondandelar ber tjänsten dig att ingå ett OP Avtal om sparande och placering. Avtalet kostar ingenting och du kan godkänna det enkelt och snabbt i tjänsten op.fi.

Du hittar fonderna för sparande som lämpar sig bäst för din situation och dina mål med hjälp av räknaren

Som ägarkund kan du teckna och lösa in så gott som alla fonder avgiftsfritt och fonderna ger OP-bonus.