Mies ja älypuhelin

Gränsen på en miljon fondandelsägare nådd

Fondernas popularitet har fortsatt att öka under början av året. Antalet nya fondandelsägare ökade med 35 000. Nu har OP över en miljon fondandelsägare.

Det är enkelt och lönsamt att spara via fonder. Många börjar med de enkla fonderna för sparare. I utbudet finns bl.a. aktiefonder, indexfonder och fonder för ansvarsfull placering.

Våra populäraste fonder

  • OP-Moderat
  • OP-Försiktig
  • OP-Modig

I fonderna för sparare placerar redan över 340 000 av våra kunder.

Placerarna gynnar inhemska placeringsobjekt och fastigheter

Våra populäraste fonder som placerar i inhemska företag och fastigheter är:

  • Placeringsfonden OP-Finland
  • Specialplaceringsfonden OP-Hyresinkomst

Ansvarsfull placering och kostnadseffektiva indexfonder intresserar

Både indexfonderna och fonderna för ansvarsfull placering hör också till de mest populära fonderna. Teckningarna som gjorts i dem fram till mitten av februari ökade med över 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Våra populäraste indexfonder och ansvarsfulla fonder är:

  • OP-Klimatet
  • OP-Världen Index
  • OP-Amerika Index

Över 85 procent av fondteckningarna gjordes 2020 via våra digitala kanaler dvs. tjänsten op.fi och OP-mobilen.

Kom ihåg att du som ägarkund i andelsbanken köper, säljer och byter de flesta av våra fonder utan kostnader. 

Läs om våra fonder