E-kursen Hur fungerar ekonomin? experter ger sin senaste uppfattning om grunderna för ekonomisk vetenskap

E-kursen är öppen för alla och lämpar sig bäst för studerande på andra stadiet eller äldre. Du kan delta i e-kursen på finska fr.o.m. 14.10 på adressen talouskurssi.fi

Varför är guld värdefullare än vatten, trots att vatten är viktigare? Varifrån kommer pengar? Måste man välja antingen ekonomin eller att stoppa klimatförändringen? Vad är det för nytta med banker och aktiemarknaden? Ekonomin inverkar på allting omkring oss och formar världen. För att vi själva ska kunna förändra världen, måste vi förstå hur ekonomin fungerar. E-kursen Hur fungerar ekonomin? redogör för brödets väg till vårt bord, hur världens tillgångar fördelas och hur de stora problemen i världen uppkommer och också kan lösas.

E-kursen har utarbetats av Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) och finansierats av Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. OP Gruppen är kursens kommunikationspartner.

Varför talar OP Gruppen om ekonomikunskaper?

Simkunnighet, läskunnighet och ekonomikunskap är alla lika viktiga. OP vill stödja finländarnas ekonomikunskaper, för vi bryr oss om finländarnas ekonomiska välfärd. Vi genomför det genom att erbjuda nya tjänster för övergripande hantering av den egna ekonomin och genom att aktivt arbeta med ekonomikunskaper. 

Vi vill ha mer öppen dialog om penningaffärer. Vi vill lyfta fram också svåra frågor som gäller den egna ekonomin, och vi uppmuntrar våra kunder att prata mer om pengar. Vi vill se till att finländarna är ett smart folk i fråga om ekonomi.