Mobilnyckeln ersätter nyckeltalen i OP-mobilen

På grund av en ändring i betaltjänstlagen ersätter Mobilnyckeln helt nyckeltalslistan på papper i OP-mobilen i sommar. För Android-användare sker förändringen i juni och för iOS-användare slopas nyckeltalen under sommarens senare del.


Efter ändringen kan OP-mobilen inte längre användas utan Mobilnyckel. Du ska dock ha kvar nyckeltalslistan också i fortsättningen. Du behöver den när du sköter ärenden i tjänsten op.fi och tredje parters tjänster, till exempel MinSkatt och FPA, samt när du gör inköp på nätet. Den behövs också när du börjar använda OP-mobilen eller OP-företagsmobilen på olika enheter.


Läs mer om reformen >