Uusi kirjautumisnäkymä

Mobilnyckeln snart i tjänsten op.fi vid sidan av nyckeltalslistan

Snart kan du välja också Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänsten op.fi. Det blir möjligt att använda den vid sidan av nyckeltalslistan i tjänsten op.fi under början av 2020. Mobilnyckeln kommer att kunna användas också i andra tjänster, till exempel MinSkatt, FPA och för att bekräfta nätbetalningar.

Med Mobilnyckeln, som är en identifieringsmetod, och en apparat i ditt personliga bruk kan du logga in och bekräfta transaktioner med en PIN-kod som du själv har valt. För att använda Mobilnyckeln i våra tjänster behöver du en smarttelefon eller en datorplatta till vilken du gratis kan ladda ner OP:s mobilapp, dvs. OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Om du vill kan du fortfarande logga in och bekräfta betalningar och transaktioner med din nyckeltalslista genom att välja nyckeltalslista som identifieringssätt.

Läs mer om ändringen

Ändringar i inloggningsvyn

Då Mobilnyckeln kan börja användas i tjänsten op.fi, kommer inloggningsvyn där att ändras. I fortsättningen kan du välja om du vill logga in i tjänsten op.fi med nyckeltalslista eller Mobilnyckel. Vi informerar separat om tidtabellen för ändringen av inloggningsvyn.

Läs mer om Mobilnyckeln