Nainen työntää lastenrattaita

Ändringar i skötseln av minderårigas aktieplaceringar och försäkringsbesparingar

Från 17.2.2021 kan en minderårigs försäkringsbesparingar endast skötas med vårdnadshavarens eller en befullmäktigads koder i tjänsten op.fi. Tidigare kunde de också skötas med den minderårigas egna koder.

Aktieplaceringar kan tills vidare skötas med den minderårigas koder endast i OP-mobilen. Vi rekommenderar att skötseln av minderårigas besparingar och placeringar flyttas över på vårdnadshavarens egna koder.

Sköter du ditt barns besparingar och placeringar?

Läs mer om skötseln av barns och ungas bankärenden