Ändringar i godtagbara identitetsbevis

Ändringar i godtagbara identitetsbevis träder i kraft 1.8.2020.

Följande handlingar godtas inte längre för kontroll av identiteten från och med 1.8:

  • FPA-kort med foto
  • papperskörkort (beviljats före 1.10.1990)
  • främlingspass
  • flyktings resedokument.

Syftet med att inte längre godta de här handlingarna är att förbättra säkerheten vid skötseln av ärenden.

Identitetsbevis som vi godkänner

För att du ska kunna uträtta dina ärenden på kontoret ska du använda ett identitetsbevis som vi godkänner. En lista på de godtagbara identitetsbevisen finns i tjänsten op.fi.