Ändringar i MinSkatts nätbetalningar för våra företagskunder

MinSkatt-tjänsten har ett nytt gränssnitt för nätbetalningar från och med den 21 november. För att du i fortsättningen ska kunna betala ditt företags skatter direkt från OP:s konto i tjänsten MinSkatt måste du ändra dispositionsrätten till ditt företagskonto.

Den som har dispositionsrätt till kontot ska ha rätt att betala avgifter i tredje parters tjänster, såsom i MinSkatt. Dispositionsrätten kan ändras av företagets firmatecknare.

Om ditt företag redan tidigare har gjort den nödvändiga ändringen av dispositionsrätten till företagskontot behöver du inte vidta några åtgärder.

Så här ändrar du dispositionsrätten till företagskontot

Du kan ändra dispositionsrätten via chatten, genom att skicka ett meddelande på op.fi eller i mobilappen, eller genom att ringa vår kundtjänst på 0100 05151. Vi ber dig meddela följande uppgifter:

  • Företagskontots nummer samt namnet och personbeteckningen på den person som ska få dispositionsrätt.
  • En firmatecknares e-postadress och telefonnummer till vilka vi kan sända ett meddelande när avtalet är färdigt att undertecknas elektroniskt. Avtalet undertecknas i enlighet med företagets firmateckningssätt.
  • Om du skickar ett meddelande på op.fi eller i mobilappen, ska du ge ditt meddelande rubriken ”Betalning i MinSkatt”.

Du kan också betala din skatt som girering

Om du inte kan betala skatt i MinSkatt på grund av att du saknar dispositionsrätt, ska du anteckna betalningsuppgifterna från MinSkatt eller beskattningsbeslutet och betala skatten som en girering via nätbanken.

Kontrollera att uppgifterna om kundkännedom är uppdaterade

Kom ihåg att kontrollera att uppgifterna om kundkännedom för ditt företag har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Under kundrelationen ber vi regelbundet olika upplysningar om ditt företag, så att du kan hantera dina ärenden säkert hos oss och vi kan uppfylla våra lagstadgade krav på kundkännedom.

Kontrollera och uppdatera uppgifterna om kundkännedom