Ändringar i serviceavgifterna 1.4.2020

Vi gör ändringar i en del av våra serviceavgifter och namnen på våra tjänster fr.o.m. 1.4.2020. Dessutom sjunker räntan på ägarkunders brukskonton från 1.6.2020.

OP:s privatkunder får information om prisändringarna som ett meddelande i tjänsten op.fi eller per brev i januari två månader före ändringarna träder i kraft. 

Kunderna får ett textmeddelande eller ett mejl när meddelandet finns i tjänsten op.fi. Meddelandet kan också läsas i OP-mobilen. Det kan hända att du får flera meddelanden eller brev om du t.ex. är kund i flera andelsbanker eller vårdnadshavare till ett minderårigt barn som är kund hos OP.

Prissättningen justeras tidvis så att den motsvarar kostnaderna

Det kostar att förbättra och upprätthålla tjänster och därför måste vi tidvis justera priserna så att de motsvarar kostnaderna, konstaterar Sari Heinonen som är ansvarig direktör för OP:s bankrörelse för privatkunder.

- Exempelvis kraven som beror på ändringar i lagstiftningen har medfört mycket extra kostnader för utvecklingen av banktjänster. Största delen av priserna i vår tariff hålls oförändrade. Priset på dagliga tjänster stiger något, men är fortfarande förmånligt. 

Serviceavgifterna tas ut från kontot eller OP-bonus

Serviceavgifterna och provisionerna i enlighet med vår tariff tas ut från kontot varje månad. Om du är ägarkund i andelsbanken används OP-bonus som samlats för dina ärenden automatiskt för serviceavgifter och provisioner. Du kan kontrollera din OP-bonus i tjänsten op.fi på sidan Ägarkund och förmåner och i OP-mobilen under Ägarförmåner. Om du inte anlitar tjänsten op.fi kan du kontrollera din bonus genom att besöka andelsbankens kontor eller aktivera tjänsten op.fi.

På adressen op.fi/tariff ser du de gällande avgifterna i din andelsbank. Vid behov får du tilläggsinformation via ett meddelande i tjänsten op.fi eller per telefon på numret 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–19, lna/msa).