Ändringar i öppettiderna för telefontjänsterna 24.3

Från och med 24.3 betjänar våra telefontjänster i bank-, försäkrings- och ersättningsärenden vardagar kl. 8-16. Företagsbankens telefontjänster betjänar kl. 9-15.30. Genom att tillfälligt förkorta betjäningstiderna tryggar vi tillgången på telefontjänster för våra kunder under de mest brådskande timmarna under coronaviruspandemin.

Från och med 24.3 betjänar våra telefontjänster kl. 8-16 på följande nummer:

Banktjänster

  • Telefontjänsten för privatkunder 0100 0500
  • Telefontjänsten för företagskunder 0100 05151

Chattjänsten för privatkunder betjänar normalt till kl. 19. OP Spärrtjänsten för spärrningen av kort, betjänar som vanligt 24 h på numret 0100 0555.

Försäkringstjänster

  • Telefontjänsterna för försäkrings- och ersättningsärenden på numret 0303 0303 och 0304 0506 telefontjänsten för lagstadgade försäkringar
  • Telefontjänsterna 010 253 6100, 010 253 6101, 010 253 6106 och 010 253 6124 för försäkringssparande

Ändringen gäller inte journumren som betjänar 24 h och inte heller Hälsomästartjänsten.

Företagsbanken

Från och med 24.3 betjänar Företagsbankens telefontjänster kl. 9-15.30 på följande nummer:

  • Konsumentfinansiering 010 252 5811
  • Betalningar (investeringsfinansieringens fakturering och kundtjänst) 010 252 5523
  • Kundtjänst för bilfinansiering 010252 5843
  • Kundtjänst för bilfinansiering (på svenska) 010252 5843
  • Registrering 010 252 2860

Om ditt ärende inte är brådskande, önskar vi att du återkommer senare.

Stöd i skötseln av bank- och försäkringsärenden finns på våra sidor Kundtjänst, anvisningar och stöd:

Privatkunder

Till Kundtjänst, anvisningar och stöd i banktjänster

Till Pohjola Försäkrings kundtjänst, anvisningar och stöd

Företagskunder

Till Kundtjänst, anvisningar och stöd i banktjänster

Till Pohjola Försäkrings kundtjänst, anvisningar och stöd

Information om hur coronaviruset påverkar skötseln av ärenden finns i vårt faktapaket

Till faktapaketet