Ändringar i företagskundernas serviceavgifter och avtalsvillkor 1.11.2020

Andelsbankernas företagskunder får närmare information om ändringarna som ett nätmeddelande eller per brev i september.

Servicetariffen för företagskunder träder i kraft 1.11.2020 och den kan i sin helhet fås på våra kontor från början av oktober. Ytterligare information får du med ett nätmeddelande, genom att ringa vår telefontjänst på numret 0100 05151 (mån.–fre. kl. 8–16, lna/msa) eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Serviceavgifterna för privatkunder ändras också 1.11.2020.