Så här utvecklar vi våra tjänster med hjälp av kundrespons

Vi får årligen en enorm mängd respons via olika kanaler. Vi behandlar all respons vi får och tar den i beaktande när vi utvecklar våra tjänster. Tack för att du ger oss respons! Vi berättar om några exempel på tjänster som vi nyligen har tagit fram utifrån responsen.

Banktjänster

Op.fi på engelska

Den elektroniska tjänsten för privatkunder i op.fi finns nu på engelska. Vi vill erbjuda alla våra kunder likvärdig tillgång till våra tjänster. Vi utvecklar våra tjänster för internationella kunder och det här är en del av helheten.  
Du kan logga in i den elektroniska tjänsten på engelska genom att välja engelska som servicespråk innan du loggar in. Vanligen känner också webbläsaren igen det språk som används, varvid webbläsaren kan styra direkt till webbplatsen på engelska.  
 

Amortering av kreditkortskredit i realtid

Ett kreditkortslån kan amorteras i realtid. Om du amorterar krediten direkt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi med knappen Amortera kredit, syns betalningen i den outnyttjade kreditgränsen på kortet omedelbart. Vid amortering av fakturor förekommer fortfarande dröjsmål på några bankdagar. Vi arbetar emellertid flitigt för att också det här amorteringssättet ska finnas i realtid i fortsättningen.

Uppföljning av transaktioner på K-Plussa Maksuaika-kortet utan OP:s bankkoder

K-Plussa Maksuaika-kortet är ett samarbetskort mellan Kesko och OP och en del av kunderna är kunder huvudsakligen någon annanstans än hos OP och de har inte haft möjlighet att följa transaktionerna på sitt kort eller saldot i självbetjäningen. Det här är emellertid nuförtiden möjligt i tjänsten op.fi också med andra finländska bankers koder.

Nya tjänster för mobilbetalning: Samsung Pay och Garmin Pay

OP:s alla kort kan nu användas också i Samsung Pay och Garmin Pay. Dessutom kan Google Pay användas också i de nyaste Fitbit-enheterna.

Kort för barn och unga utan besök på kontoret

Kort kan i fortsättningen beställas för barn eller unga i tjänsten op.fi och man behöver därför inte länge uppsöka ett kontor för det. För att beställningen ska lyckas i självbetjäningen ska den minderåriga ha ett officiellt identitetsbevis samt ett telefonnummer i personligt bruk. 

Läs mer om att öppna tjänsterna för olika åldrar:

Mer information i inkomna e-fakturor

Det finns allt mer information om inkomna e-fakturor i tjänsten op.fi. Utöver förfallodag och fakturabelopp syns också förfallodag och belopp för en betalad faktura samt fakturaspecifik status. Det är också möjligt att med hjälp av status i fråga söka efter e-fakturor på webbplatsen Inkomna e-fakturor.

Företagsflex – ny kredit utan säkerhet för företagskunder

Företag har nu möjlighet att ansöka om en fortlöpande limit utan säkerhet. Limitbeloppet kan vara 5 000–50 000 euro, och för det behövs varken säkerheter eller borgenärer. Du kan göra en ansökan enkelt på nätet.

Ändringar i hanteringen av uppgifter om kundkännedom för företagskunder

Vi har lagt till en ny användarroll i företagets digitala tjänster som underlättar hanteringen av uppgifter om kundkännedom. I fortsättningen kan administratören ge fullmakt åt flera företagsanvändare att uppdatera företagets lagstadgade uppgifter om kundkännedom. Beviljande av dispositionsrätt: Kunduppgifter > Rätten att granska, uppdatera och bekräfta uppgifter om kundkännedom (KYC).

Vi förnyade också användargränssnittet för formuläret för uppgifter om kundkännedom för företagskunder. Formuläret är enklare att använda än tidigare, och du kan lägga till bilagor direkt via formuläret.

Försäkringstjänster

Pohjola Försäkrings telefonmeny förnyades 1.3

På grund av den rikliga mängden försäkringstjänster upplevdes menyn för telefontjänsten (tfn 0303 0303) ibland som besvärlig i synnerhet i anslutning till ersättningsärenden. Vi tog i början av mars i bruk en ny servicemeny där menyn förkortades och förtydligades.

Vi fortsätter att utveckla telefonmenyn så att det ska vara ännu enklare att sköta ärenden i telefontjänsten i framtiden.

I tjänsten Pohjola Skadehjälpen får du hjälp i olika skadesituationer dygnet runt. Skadehjälpen hittar du i OP-mobilen och på adressen skadehjalpen.pohjola.fi.

 

OP:s bankkunder fick elektronisk identifiering också i försäkringstjänsterna

I OP-Livförsäkrings och Pohjola Försäkrings telefontjänster togs i april i bruk samma identifiering som är bekant från banktjänsterna, och som påskyndar skötseln av ärenden i telefontjänsten och ökar säkerheten vid skötseln av ärenden.

Identifieringen är nu i bruk i en del av telefontjänsten för försäkringstjänster.
 

Vill du läsa mer om att dra nytta av respons?

Vår föregående nyhet innehåller ytterligare information om tjänster som vi tidigare tagit fram utifrån den respons vi fått.