Nuori kahvilla

Ungdomar söker visshet om hur man balanserar sin ekonomi – OP lär ut ekonomikunskap på distans till niondeklassare

OP distansundervisar nästan 2 000 niondeklassare och hundra klasser i ekonomikunskap. Från och med nästa vecka är evenemangen öppna för alla skolor och de förväntas locka tusentals deltagare. Med evenemangen, som främst riktas till årskurserna 7–9, stöder OP lärarna i distansundervisningen.

Distansundervisningen i ekonomikunskap sänds direkt på nätet. I evenemangen får de unga testa sina ekonomikunskaper och OP Helsingfors ambassadörer lär ut ekonomikunskap till de unga med hjälp av undervisningsmaterialet OP x Tal om pengar som tagits fram av OP och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära.

Skolorna kan anmäla sig till evenemangen OP x Tal om pengar här (på finska). Evenemangen arrangeras tisdag 31.3. 13-14, onsdag 1.4. 14-15 och torsdag 2.4. 12-13. OP kartlägger också behovet att fortsätta med evenemangen.

- Vi fick distansundervisningsidén då vi var tvungna att ställa in andelsbankens alla hundratals skolbesök den här våren. I och med coronasituationen har vi testat en nätversion av ekonomikunskapsevenemangen för unga och i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära bjudit in årskurser 9 runt om i Finland att delta. Intresset för distansundervisning i ekonomikunskap överträffade våra förväntningar och evenemangen var efter några dagar fullbokade. Uppmuntrade av den positiva responsen beslöt vi fortsätta evenemangen så att de från och med nästa vecka är öppna för årskurserna 7–9 i alla skolor, säger Tuuli Kousa som är OP Gruppens direktör för kommunikation och företagsansvar.

Det finns behov att öka ekonomikunskaperna. Enligt en enkät, som OP lät göra i januari 2020, är en betydande del av 18–24-åriga unga (51 procent) oroade över sina egna ekonomikunskaper.

- Coronaviruspandemin ställer lärarna och eleverna inför nya utmaningar då undervisningen har överförts till nätet. Vi vill stödja lärarna i undervisningen av ekonomikunskap och hjälpa de unga att hantera sin ekonomi på ett konkret sätt. Trots att de unga följer upp sin ekonomi, visar till exempel de växande problemen med överskuldsättning att ekonomikunskaperna varierar starkt, fortsätter Kousa.

OP lärde 2019 över 70 000 barn och unga hur man hanterar den egna ekonomin. OP undervisade också i bibliotek och servicehus över 28 000 seniorer att använda digitala apparater. Läs mer om stöd till ekonimikunskaper.