Courtagetaket på 1 % för aktieförmedling kvarstår som förmån för ägarkunderna

På ägarkundernas inhemska (Helsingfors och Stockholm) order och ETF-order tillämpas från 1.9.2019 ett courtagetak på en procent (1 %) under det följande året. Serviceavgifterna för aktieförmedling ändras som en del av förnyelsen av servicetariffen i höst. Prissättningen är också i fortsättningen konkurrenskraftig för alla kunder och den erbjuder utmärkta förmåner för våra ägarkunder.
 
  • Förmedlingsprovisionen för inhemska order som är större än 700 euro sjunker från 8 euro till 7 euro.
  • Förmedlingsprovisionen för inhemska order som är större än 4 120 euro sjunker till 0,17 % från 0,18 %.
  • Förmedlingsprovisionen för inhemska order som är mindre än 700 euro ändras inte.
  • Förmedlingsprovisionen för utländska order som är större än 4 700 euro sjunker till 0,17 % från 0,18 %.
  • Förmedlingsprovisionen för utländska order som är mindre än 800 euro är i fortsättningen 8 euro, då courtagetaket slopas för dem.
Ägarkundens courragetak på 1 % innebär att handelskostnaderna uppgår till högst en procent av köpesumman. Courtagetaket gäller alla inhemska marknader och alla värdepapper på op.fi – såväl aktier och warranter som börsnoterade ETF-fonder. Förmånen är betydande i synnerhet för aktieplacerare som idkar handel i liten skala, till exempel betalar du för en transaktion på 100 euro endast en euro i courtage i stället för minimiprovisionen (3–8 euro).
 
Dessutom betalar du som ägarkund fortsättningsvis tjänstepaketet för placering med OP-bonus. Beroende på paketets omfattning innehåller det ett värdeandelskonto och den mest omfattande aktieanalysen i Finland. Tjänstepaketet är avgiftsfritt, om provisionerna för aktieförmedlingen överstiger 500 euro under det föregående kalenderkvartalet.
 
Läs mer om kampanjen med courtagetaket på en procent (1 %).