Specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio till salu

Nu kan du köpa andelar i den nya specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio.

Vi lanserar en ny specialplaceringsfond som erbjuder ett enkelt sätt att placera utanför den traditionella marknaden. Fonden är väldiversifierad med placeringar i alla alternativa tillgångsklasser. Fondens placeringsobjekt är till exempel:

  • realtillgångar såsom fastigheter
  • infrastruktur
  • skog och jordbruksmark
  • onoterade aktier
  • direkt kreditgivning
  • olika hedgefondstrategier.

I tider av låg avkastning erbjuder alternativa placeringar nya avkastningskällor för placerarna. Diversifiering i alternativa placeringsobjekt minskar också portföljrisken.

Läs mer och teckna andelar i specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio

Som ägarkund får du OP-bonus för fonden.