Nuori pelaa koripalloa

OP fortsätter att lära ut ekonomikunskaper på distans till slutet av april och undervisar också ekonomiska kunskaper på svenska

OP har under de senaste veckorna på distans lärt över 3 300 elever i årskurserna 7–9 hantera sin ekonomi. Undervisningen, som är öppen för alla skolor, fortsätter efter påsken. OP delar också ut material till lärare som stöd för undervisningen i ekonomikunskap. OP lär också ut ekonomiska kunskaper på svenska och distribuerar stödmaterial för att stödja lärarnas undervisning i ekonomiska kunskaper.

Med undervisningen, som främst riktas till årskurserna 7–9, stöder OP lärarna i distansundervisningen och lär de unga att hantera sin ekonomi. Distansundervisningen i ekonomikunskap sänds direkt på nätet. I undervisningen får de unga testa sina ekonomikunskaper och OP Helsingfors ambassadörer lär ut ekonomikunskap till de unga med hjälp av undervisningsmaterialet OP x Tal om pengar som tagits fram av OP och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära. Innehållet i undervisningen är samma i alla evenemang.

Anmäl dig till ekonomikunskapsevenemangen OP x Tal om pengar på svenska och finska

Skolorna kan anmäla sig till evenemangen på svenska OP x Tal om pengar via den här länken. Evenemangen infaller tisdagen den 28 april klockan 14-15.

Skolorna kan anmäla sig till evenemangen på finska OP x Tal om pengar via den här länken. Evenemangen infaller onsdagen den 15 april klockan 14-15, onsdagen den 22 april klockan 13-14 och onsdagen den 29 april klockan 14-15. Dessutom kommer det i slutet av maj att ordnas evenemang på svenska.

OP har i mars-april redan ordnat sex distansundervisningsevenemang med över 3 300 deltagare och 160 årskurser. Det första evenemanget arrangerades den 24 mars. Läs mer om distansundervisningen i ekonomikunskap här.

OP delar ut material till lärare som stöd för undervisningen i ekonomikunskap

Vid sidan av distansundervisningen i ekonomikunskap stöder OP lärarna med material. På OP Gruppens Youtube-kanal finns en inspelning av OP x Tal om pengar som stöd för lärarna plus tips och länkar till frågesporten Kahoot (på finska). Vi delar också ut stödmaterialet för OP x Tal om pengar till de lärare som anmäler sina årskurser till distansundervisningen. Kolla inspelningen på Youtube.

Finländarna är intresserade av penningärenden – undervisning behövs

Enligt rapporten om finländarnas ekonomikunskaper – en analys av undersökningarna och utredningarna på 2000-talet, som publicerats av Finlands Bank, är finländarna i regel intresserade av penningärenden. Intresset varierar dock: män är mer intresserade av ekonomin än kvinnor. Också högt utbildade och välavlönade personer är intresserade av ekonomin. Planeringen av penningärenden är dock ofta kortsiktig. Finländarna är intresserade av att spara, men i praktiken realiseras det här inte. De kraftigt ökade betalningsanmärkningarna vittnar om att en del av konsumenterna har problem med hanteringen av ekonomin.

Det finns behov att öka ekonomikunskaperna. I juni 2019 publicerade OP undersökningen Tal om pengar och ur den framgick att de unga lär sig mest om hanteringen av ekonomin av sina närstående. Enligt en enkät som OP lät göra i januari 2020, framgick att många 18–24-åriga unga (51 procent) är oroade över sina ekonomikunskaper.

OP lärde i fjol över 70 000 barn och unga hur man hanterar den egna ekonomin. OP undervisade också i bibliotek och servicehus över 28 000 seniorer att använda digitala apparater. Läs mer om OP Gruppens ekonomikunskapsarbete.