Specialplaceringsfonden OP-Skogsägare åter öppen för teckning

Specialplaceringsfonden OP-Skogsägare har blivit allt populärare och teckningstakten har ökat under 2019. Jämfört med 2018 har antalet teckningar fördubblats.

Fonden är åter öppen för teckning och följande teckningsdag är 31.12.2019.

För att trygga fondens avkastningsförväntningar och andelsägarnas intresse begränsade vi penningflödet via teckningar genom att stänga fonden för teckningar 1.7–30.9.2019. Begränsningen berodde på avmattningen i skogsaffärer under sommaren.

Vad är Specialplaceringsfonden OP-Skogsägare?

  • OP-Skogsägare ger en möjlighet att äga inhemsk skog professionellt, kostnadseffektivt och bekymmersfritt.
  • Skogsfondens stabila avkastning uppkommer ur tillväxten i trädbeståndet samt värdeförändringen i virkesförrådet. Den primära avkastningskanalen är virkesförsäljningen från de skogsfastigheter som fonden äger.
  • OP-Skogsägare erbjuder för spridningen av tillgångarna ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.
  • Nu kan du bli skogsägare också med ett litet belopp – fonden OP-Skogsägare har inget minimiteckningsbelopp. Du kan börja med t.ex. 10 euro

Fonden strävar efter att växa ansvarsfullt och lönsamt och fonden tar in så mycket kapital som det förnuftigt går att placera på marknaden. Fondinlösen utförs normalt.