Fonderna OP-Skogsägare och OP-Servicefastigheter stängs för teckningar

Specialplaceringsfonderna OP-Skogsägare och OP-Servicefastigheter stängs för teckningar 1.10−31.12.2020.

Genom att stänga fonderna för teckningar försäkrar vi oss om att pengarna som placerats i fonderna kan placeras på ett ansvarsfullt och produktivt sätt. Inlösen av fonderna och teckningar som gjorts senast 30.9 genomförs normalt. Stängningen av fonderna för teckning innebär också att placeringskorgarna OP-Liv Skogsägare och OP-Liv Servicefastigheter, som är avsedda för försäkringssparande, stängs till och med 31.12.2020.  

Med dessa åtgärder upprätthåller vi fondernas placeringsgrad och tryggar avkastningen för de nuvarande fondandelsinnehavarna. Vi söker högklassiga placeringsobjekt för fonderna med beaktande av lönsamheten och avkastningsmålet. Fondernas placeringsverksamhet fortsätter som vanligt och vi genomför de planerade projekten.

Det går åter att göra teckningar i specialplaceringsfonderna OP-Skogsägare och OP-Servicefastigheter från och med 1.1.2021. Följande teckningar fastställs 31.3.2021.

Intresset för fastighetsfonder har ökat

Fastighetsfonderna har varit intressanta placeringsobjekt under de senaste åren. Placeringar i fastigheter och skog har erbjudit placerarna goda alternativ vid sidan av de traditionella aktie- och räntemarknaderna. Fondkapitalen har ökat i jämn takt och vi har byggt upp utmärkta fastighets- och skogsportföljer.

Specialplaceringsfonden OP-Hyresinkomst, som placerar i fastigheter, är öppen för teckningar som vanligt. Via den nya specialplaceringsfonden OP Alternative Portfolio är det möjligt att placera i andra alternativa placeringar.

Läs mer om specialplaceringsfonden OP-Hyresinkomst

Läs mer om specialplaceringsfonden OP-Alternative Portfolio