Betalningar nu i realtid för OP:s kunder

Tidigare har överföringen av pengar mellan bankerna från ett konto till ett annat tagit flera dagar, men i fortsättningen överförs pengarna till mottagarens konto nästan omedelbart, dvs. på mindre än tio sekunder.

Vad innebär betalning i realtid?

Med SEPA-expressbetalningen, som de europeiska bankerna har tagit i bruk, överförs pengarna mellan banker i realtid dygnet runt, alla dagar. I fortsättningen överförs en betalning i euro som godkänts för betalning i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen från OP också till en annan bank i realtid alltid då det är möjligt. Övergången till betalning i realtid sker stegvis. På motsvarande sätt tar OP också emot betalningar från andra banker i realtid.

Förutsättningen för att en betalning ska överföras genast är att också den andra banken förmedlar betalningar i realtid. Över hälften av bankerna inom SEPA-området använder redan nu tjänsten och under 2020 uppskattas den utvidgas att gälla de flesta bankerna, också i Finland.

Vilka fördelar ger betalning i realtid?

Större affärer mellan privatpersoner blir riskfria då betalningen syns innan man överlåter varan och man slipper kontanter. Betalning i realtid ger t.ex. möjlighet till snabbare leveranser i bilaffärer då betalningen genast syns på mottagarens konto. I Finland har SEPA-expressbetalningen i realtid ingen övre gräns i euro, i Europa inom SEPA-området är den övre gränsen för en betalning 15 000 € och 1.7.2020 stiger gränsen till 100 000 euro.

Hur kan jag börja använda betalning i realtid? 

För att sända eller ta emot SEPA-expressbetalningar behöver du inte göra någonting. Då du godkänner en betalning i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen för betalning innevarande dag förmedlas den till mottagaren i realtid alltid då det är möjligt. 

Vad kostar betalning i realtid?

Betalningen och mottagningen av SEPA-expressbetalningar är avgiftsfri för privatkunder hos OP. 

Vad har företaget för nytta av betalning i realtid?

OP:s företagskunder kan redan nu ta emot betalningar i realtid. Från och med slutet av 2019 blir det också stegvis möjligt för företagskunderna att betala i realtid från OP till andra banker. 
Betalningarna i realtid gör det möjligt för företagen att försnabba leveranserna, förbättra kundbetjäningen och effektivisera likviditetshanteringen.