Som bankkund hos OP kan du i fortsättningen identifiera dig elektroniskt när du ringer vår kundtjänst om försäkringsärenden

Identifieringen tas i bruk i OP-Livförsäkrings telefontjänst 22.4.2024 och i Pohjola Försäkrings telefontjänst 25.4.2024. Identifieringen går till på samma sätt som när du ringer OP:s telefontjänst om bankärenden.

Identifieringen fungerar till en början på följande servicenummer:
  • 010 253 6100 OP-Livförsäkring
  • 0303 0303 Pohjola Försäkrings försäkrings- och ersättningstjänster
  • 0100 5335 Pohjola Försäkrings försäkrings- och ersättningstjänster för lagstadgade försäkringar
  • 0304 0506 försäkrings- och ersättningstjänster för yrkestrafik (A-Försäkringstjänster)

Identifieringen införs gradvis i OP-Livförsäkrings och Pohjola Försäkrings övriga servicenummer och direkta 010-nummer till experter.

Identifieringsmöjligheten erbjuds OP:s bankkunder under väntetiden i kön, så gör dig redo genom att ta fram dina OP-koder innan du ringer. Du får anvisningar för att identifiera dig medan du köar. Både privat- och företagskunder kan identifiera sig, och det går även att göra under samtalets gång. 

Identifiering ökar säkerheten särskilt när du blir uppringd i bank- eller försäkringsärenden. Om du får ett försäkringsrelaterat samtal från Pohjola Försäkring eller OP-Livförsäkring, kan du i fortsättningen kontrollera samtalet i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.